Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 


6 клас дистанційне навчання

Географія

Опрацювати параграфи 31 і 32 теми "Атмосфера". Знайти в мережі презентацію "Будова актмосфери" і пеереглянути її. Виконати

письмово завдання 8 на стор. 116.

Біологія 

 15.01. Бруньки , їх види та будова. Розвиток пагона з бруньки.

Параграф 25 ст 98(1-2) ;27 Дослідницький практикум  ст. 25

 17.01   Стебло осьова частина пагона, ріст в товщину . 

Параграф 26 ст. 103 Дослідницький практикум

Математика 15.01.2018

тел. 0987934964 Наталія Володимирівна

Вивчаємо: " Додатні та від'ємні числа. Число 0" ( параграф 33 ст. 160).

1. Робота з підручником. Питання для самоперевірки:

1) Позначення додатніх та від'ємних чисел. 2) Які числа називаються невід'ємними? недодатніми?

2. Розв'яжіть вправи із записом у робочому зошиті. № 848( приклад 2, ст. 161). № 855

3. Повторення № 856

 

Зарубіжна література

Підручник О.М.Ніколенко

16.01.2018 - А.П.Чехов "Хамелеон - с.106-111 -читати, переказувати; с.111-115 - давати усні відповіді на запитання.

17.01.2018 -  А.П.Чехов "Товстий і тонкий" - с.106-111-читати і переказувати,с.111-115 дати відповіді на запитання.

23.01.2018 - Джек Лондон "Жага до життя" - с.116-127 читати і переказувати, с.127-128- відповідати на запитання.

24.01.2018 - Характеристика героїв твору Джека Лондона "Жага до життя".

Всесвітня історія  - "Утвердження демократії в Афінах за Перикла. Господарювання і повсякденне життя в давній Греції", параграф 33- 34.

16, 17, 18 січня понеділок Математика

1.Вивчаємо: " Координатна пряма" ( параграф 34, ст. 165)

" Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа"  (параграф 35  ст. 170).

Модуль числа ( параграф 36, ст. 173)

2. Питання для самоперевірки

1) Що таке координатний промінь? ( координатна точки) ?

2) Що таке додатній та від'ємний на прямки на координатній прямій?

3) На координатній прямій, взяти за одиничний відрізок 1см, позначте точки О(0); А(-2); В(2); С(-4).

3. Розв'яжіть вправи із записом у робочому зошиті: № 865, 869, 889, 894, 900, 928, 931.

22, 23.01.2018 Математика

1. Вивчаємо:  Порівняння раціональних чисел ( параграф 37, ст. 178).

1) Робота з підручником.

2) Розв'яжіть вправи : № 955; 961; 968.

2. Виконай завдання для самоперевірки ( із записом у зошиті) ст. 184.

Обов'язково: № 1-7.

Додатково ( 8-12 балів): № 8, 9.

Математика 24, 25.01.

1. Вивчаємо: Додавання від'ємних чисел

1. Робота з підручником ( параграф 38, ст. 185)

2. Питання для самоперевірки: Знайдіть суму чисел : а) -3; -2; -4,2; б) -10; -12; -2,5; і порівняйте цю суму з кожним доданком. Зробіть висновок.

Виконати письмово із записом у зошиті  № 994 ( 2, 4, 6, 8) ; 997; 1007 ( 1, 2); 1009.

3. Повторення : № 1017.

Російська мова.

16.01    Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. Междометие. Выписать по 5 слов самостоятельных и служебных частей речи. 

 18.01   Имя существительное как самостоятельная часть речи. Собственные и нарицательные имена существительные. выписать 10 собственных имен сущ. и составить предложения.

23.01    Не с именами существительными. Способы образования имен существительными. Выписать 5 слов, образованных разными способами.

25.01    Род имен существительных. Написать сочинение - миниатюру " Зимний день", используя имена существительные.

 

англійська мова
Тема уроку: Транспорт.Улюблений вид транспорту.
впр1,2 перекласти слова і записати у словник ст .96     15\01
впр.4   ст.96 перекласти і записати текст у зошит      15\01
 
впр5 ст 101  19\01
впр 7 ст104   22\01
впр 7 ст 108   22\01
скласти діалог "У залізичної ткаси" 26\01

Параграф 8-9 .Параграф10 ст. 60 завдання з будинком . 

Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=8iecAWORKQs

Географія     22.01. 

Опрацювати матеріал п.34. Тема: "Атмосферний тиск". Виконати малюнок 95.

Географія   26.01.

Опрацювати матеріал  п.35. Тема: "Вітер. Місцеві вітри"

 

 

24.01.18р

Українська мова

16.01.  Відмінки іменників. Кличний відмінок.  Ст. 105-106, п. 22, вправа 223

17.01.  Поділ іменників на відміни і групи. Ст. 106-107 п. 22, вправа 225.

18.01. Відмінювання іменників І відміни. Ст. 108-114. п. 22, вправа 231.

19.01. Відмінювання іменників ІІ відміни. Ст. 114-115, вправа 242.

23.01. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви а (я), у (ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни. Ст. 116-117,п.22, вправа 246.

24.01. Відмінювання іменників ІІІ відміни. Ст. 122-125, п. 22, вправа 264.

25.01. Відмінювання іменників ІV відміни. Ст. 125-127, п.22, вправа 271.

26.01.Відмінювання іменників. П. 22, вправа 273.

Українська література

17.01. С. Чернілевський. Поезія. Ст. 78-79. Виразне читання.

19.01. І. Жиленко. "Жар-птиця", "Підкова". Ст. 82-84. Виразне читання.

24.01. І. Жиленко "Гном у буфеті". Ст. 84-85, виразне читання.

26.01. І. Калинець. Поезія. Виразне читання.

Всесвітня історія. Тема "Господарство та повсякденне життя в Давній Греції. Грецька релігія та міфологія. Античні олімпійські ігри". Виписати в зошит основні дати та богів, параграф 34. 35.

Зарубіжна література

с. 116-127 (читати і переказувати)

с.127-128 - відповідати на запитання і завдання.

англійська мова
впр.6 ст.100 у словник
впр.5 ст.101
впр.2 ст.101 перекласти
впр.1 ст.102 усно перекласти
впр.7 ст.104 письмово

Математика

1. Вивчаємо:

1) Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа (параграф 35, ст. 170)

2) Модуль числа (параграф 36, ст. 173)

2. Розв'язування вправ із записом у зошиті:

1) № 894; 898 (ст. 172, 173)

2) № 923 (приклад 1); 925 (приклад 2)

* 3) 931

22.01. Листок- бічний орган пагона. Опрацювати параграф 28-29

24.01 Внутрішня будова листка його функції. Параграф 28-29

https://www.youtube.com/watch?v=v9rWwvYIqhg
https://www.youtube.com/watch?v=ueCfFcWyJhA
Подобається