Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

ЗНО

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РІЧКИ НЕМИШЛЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (робота МАН, Шарко Єлизавета, 8-б)

 

              Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації

            Харківське територіальне відділення МАН України

 

                                                    Відділення: науки про Землю

                                                 Секція: географія та ландшафтознавство

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  РІЧКИ НЕМИШЛЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.

 

                                                     Роботу виконала:

                                                  Шарко Єлизавета Юріївна

                                                  учениця 8 класу Харківської

                                                  спеціалізованої школи

                                                   I-III ступенів № 73

                                                   м. Харкова

                                   

                                                      Науковий керівник:

                                                      Головченко Олена Анатоліївна

                                                      вчитель географії

                                                   

                                                            

 

 

 

                                                                     Харків – 2012

      

                                                                    Роботу виконала:

                                                                 Шарко Єлизавета Юріївна

                                                                  учениця 8 класу Харківської

                                                                  спеціалізованої школи

                                                                   I-III ступенів № 73

                                                                    м. Харкова

 

 

 

 

                                                                  ТЕЗИ

 

Тема роботи : Екологічні проблеми  річки Немишля та шляши їх вирішення.

Основна мета  роботи полягає у:

- вивченні екологічного стану річки Немишлі,

- вмінні збирати інформацію та данні різними способами,

- вмінні аналізувати, систематизувати, осмислювати та обробляти данні про стан річки,

- вмінні доносити інформацію про екологічний стан річки різними  способами,

- формуванні навиків створення презентації для розкриття проблемної теми.

Ця тема актуальна, тому що хвилює екологічний стан річки Немишлі, неподалік від якої я проживаю, навчаюсь та люблю відпочивати з друзями, родиною. Мешканці  району теж не байдужі до стану нашого Фрунзенського району, міста та взагалі всієї планети. Багато людей замислюється про екологічний стан планети, про те, як людина та її діяльність більш негативно ніж позитивно впливають на цей стан. А планета відповідає нам природними катаклізмами, різкими змінами погоди, що небезпечні для здоров’я і життя людей.

Завдання роботи полягали у:

- вивченні географічного положення річки Немишлі,

- вивчені та аналізі екологічного стану вод,

- з’ясуванні причин поганого стану води та оточуючої території,

- з’ясуванні як вирішуються проблеми, щодо очищення вод річки  Немишлі,

- з’ясуванні засобів щодо охорони вод від забруднення,

- прагненні піклуватися про природу своєї місцевості.

 

Висновки роботи:

-у результат були з’ясовані проблеми екологічного стану річки Немишля , - проаналізовані підібрані матеріали, проведена оцінка екологічного стану та шляхів їх вирішення;

- новизна теми  полягає у самостійному прагненні підростаючого покоління до вивчення проблем екологічного стану свого населеного пункту;

-достовірність результатів говорить про можливість використання матеріалу даної науково-дослідної роботи у різноманітних проектах з покращення стану річки Немишля як зони відпочинку для місцевих мешканців.

 

 

 

               

                                                                     

                                                                         ЗМІСТ

 

 

 

 

 

ВСТУП  …………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 1. Географічне положення річки Немишлі   ………………….. 9

РОЗДІЛ 2. Історичні факти про річку …………………………………   12

РОЗДІЛ 3. Проблемний стан річки та району Немишлі

               3.1. Екологічний стан вод ………………………………………14

РОЗДІЛ 4. Шляхи розв’язання  проблемного стану Немишлі …………19

РОЗДІЛ 5. Раціональне водокористування ……………………………...24

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………   28

 

              

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      ВСТУП

 

 

 

 

Тема екологічні проблеми річки Немишля та шляхи їх вирішення  є актуальною та доцільною на сьогоднішній день, бо мене хвилює екологічний стан річки Немишлі, неподалік від якої я проживаю, навчаюсь та люблю відпочивати з друзями, родиною. Мешканці  району теж не байдужі до стану нашої річки як місця відпочинку та естетики нашого району.  Багато людей замислюється про екологічний стан планети, про те, як людина та її діяльність більш негативно ніж позитивно впливають на цей стан. А планета відповідає нам природними катаклізмами, різкими змінами погоди, що небезпечні для здоров’я і життя людей [1 ].

Водні ресурси – це частина природних запасів води, яка приймає участь у суспільному виробництві при певному розвитку продуктивних сил. Це визначення характеризує водні ресурси не тільки як природне явище, але й як соціально-економічну категорію, що тісно пов’язана з рівнем розвитку людського суспільства.

Водні ресурси характеризуються специфічними особливостями, що відрізняють їх від інших природних ресурсів – землі, надр, лісів. Усім видам запасів води притаманна висока динамічність і взаємозв’язок, що пов’язується об’єктивними процесами кругообігу води в природі. Завдяки цим властивостям існує можливість багаторазового і  багатоцільового використання певних обсягів водних ресурсів, що розкриває шляхи раціонального використання води.

Враховуючи велике значення водних ресурсів для життя суспільства, їх можна розглядати у вигляді водогосподарської інфраструктури, що обслуговує виробничу і соціальну сфери суспільної діяльності [2 ].

Головна функція водних ресурсів, як виробничої інфраструктури, полягає в тому, що в результаті надання послуг специфічного виду, вона забезпечує безперервність обороту всіх форм і частин суспільного продукту, охоплюючи всі стадії, починаючи від стадії виробництва до споживання, сприяє нормальному функціонуванню промисловості, будівництва, сільського господарства, інших видів діяльності. Водні ресурси, як виробнича інфраструктура, не створюють ні предметів праці, ні продуктів споживання, лише створюють сприятливі умови для розвитку матеріального виробництва.  Праця, що реалізується в таких умовах, є продуктивною і має суспільно необхідний характер, а діяльність, що пов’язана з виробничим обслуговуванням галузей народного господарства, збільшує вартісне значення сукупного продукту і національного доходу.

Функціональне призначення водних  ресурсів як соціальної інфраструктури пов’язано із створенням соціальних умов для життєдіяльності людей в результаті задоволення потреб у воді з метою підвищення рівня життя. Як соціальна інфраструктура, водні ресурси побічно впливають на процес матеріального виробництва, створюють важливі умови для розширеного відтворення, зростання продуктивності праці. В процесі виконання функціональних обов’язків у вигляді інфраструктури висвітлюються складні відносини між органами управління економікою країни в цілому і окремими територіями, підприємствами, господарствами, що визначають стан, перспективи та ефективність використання водних ресурсів в народному господарстві, склад заходів, що забезпечують зберігання води як природного ресурсу.

Використання та охорона водних ресурсів регламентується низкою законів та інших нормативних правових документів. Серед них «Водний кодекс України», прийнятий у 1995 році, «Про питну воду і питне водопостачання», прийнятий у 2002 році [2].

 

Мета даної роботи полягає у:

-вивченні екологічного стану річки Немишлі,

- вмінні збирати інформацію та данні різними способами,

-вмінні аналізувати, систематизувати, осмислювати та обробляти данні про стан річки,

-вмінні доносити інформацію про екологічний стан річки різними  способами,

-формуванні навиків створення презентації для розкриття проблемної теми.

Завдання роботи полягають у:

- вивченні географічного положення річки Немишлі та оточуючої її території,

- вивчені та аналізі екологічного стану річки,

- з’ясуванні причин поганого стану води та оточуючої території,

- з’ясуванні засобів щодо охорони вод від забруднення,

- прагненні піклуватися про природу своєї місцевості.

 

Об’єктом дослідження є район Немишлі,

 а предметом дослідження є вода річки Немишля.

Методи дослідження, які використовувались у роботі:

-      спостереження,

-      опитування,

-      аналізу, синтезу, порівняння,

-      емпіричного дослідження, тобто отримання і накопичення фактів,

-      теоретичний метод.

У роботі мають місто теоретична і практична частини.

У теоретичній частині вивчили географічне положення річки.

У практичній частині ми пропонуємо усім школам поблизу річки Немишля і взагалі всім школам міста, або навіть держави, створювати наукові групи по дослідженню території біля шкіл та регулюванню екологічного стану цих територій. Бо територія навкруги школи має великий естетичний, фізичний та моральний вплив на підростаюче покоління. І саме ми – школярі, як господарі своїх шкіл, а в майбутньому як дбайливі господарі планети Земля повинні піклуватися про стан довкілля, зберігаючи його для майбутнього покоління.

Даними дослідження стану води у річки Немишлі  можна користуватися при створенні різноманітних творчих проектів,

створенні екологічної карти району, міста. При організації масових гулянь та проведенні свят поблизу водойми. При організації відпочинку місцевих мешканців та гостей та при використання води з річки у будь-яких цілях (мал.1.)   

 

                                                                          ( Мал.1.)

 

 

 

 

 

                                РОЗДІЛ 1.  Географічне положення річки Немишля.

 

 

 

Загальна довжина річки Немишля складає приблизно 27 км, у межах Харкова – 13 км. Площа басейну 72,2 км. кв.

Річка Немишля – ліва притока річки Харків. Початок річки знаходиться в 1 км.  на південь від села Кутузівка, розташованого на Вовчанській трасі (Салтівське шосе) в Харківській області.

На річчі розташовані села  Фрунзе,  Чарівне і Бражники, а також селище  Кулиничі,  райони Харкова  Петренки, Немишля, Сабурова дача, ХЕЛЗ і невелика частина Журавлівки під назвою Рашкіна дача. Річка Немишля впадає в ріку Харків з півдня на Ближній Журавлівці в районі Новонабережної вулиці [ 3 ].

Влітку річка міліє. Берега річки низькі, пітаніє в основному снігове. Узимку річка замерзає.

У селищі міського типу Кулінічі розташований прут, а в межах міста Харкова розташовані два руслових водойма:

- Краснополянський (Московський район) площа водного дзеркала складає 3,6 га,

- Петренківський (Салтівське озеро, нижче вул.. Краснодарська перед проспектом Тракторобудівників) (Московськи район) (мал..2 ).   

  

                                                            (Мал.2)

Площа водного дзеркала 7,64 га.,

глибина максимальна – 6,5 м.,

середня – 2,54 м.,

ширина максимальна – 370м,

середня – 260 м.,

довжина – 370м. (мал..3)

 

 

                                                       

                                               

 

      

                                                                        (Мал.3)

 

Салтівка  у 1980-х роках -  Салтівський житловий масив — великий масив  та район на північному сході міста Харкова. Чисельність населення Салтівки — більше 400 тисяч осіб. За цим показником він перевищує цілий ряд обласних центрів України.

Салтівка знаходиться в межах 3-х адміністративних районів Харкова:

-         Московському (майже вся територія району, крім західної та південно-західної частини — західніше  від Сабурової дачі включно),

-         Київському (лівобережна частина, крім Рашкинох дачі та Великої Данилівки),

-         Фрунзенському (північна частина місцевості Немишля) районах.

На північному заході та сході район межує з Харківським сільським районом. Також на північному заході він обмежений окружною автомобільною дорогою. На сході межує з селищем Кулиничі та радгоспом «Українка» [ 4 ].

З півдня район обмежений яром річки Немишля, де розташована Немишлянська вулиця, межуючи з місцевістю Немишля.

На південному заході умовна межа Салтівки пролягає вулицями Маршала Батицького та Салтівським шосе, межуючи з місцевістю Сабурова дача, а також вулицями Семиградського та Академіка Білецького,  межуючи з Рашкиною дачею.

Зі сходу район обмежений річкою Харків (в тому числі  Журавлівським гідропарком), а з північно-західного боку — житловим масивом Великою Данилівкою, межа з якою проходить по вулицям Академіка Павлова та Командарма Корка [ 4 ].                    

                                  

 

                                       РОЗДІЛ 2.  Історичні факти про річку.

 

 

 

Згідно з «Топографічним описом Харківського намісничества» 1785 року, Немишля – сьома по довжині з 33-х річок Харківського округу ( тече 18 верст по її території) (мал..4).            

 

 

   (Мал. 4.)  Річка Немишля на карті Харківського уїзду 1785 рік.

 

 

З кінця 18 століття на лівому березі річки Немишля з’явилася підгородня Немишлянська слобода, яка знаходилаль  набагато ближче до Харкова, ніж сьогоднішній район з приватного сектору Немишля. ( Мал.5.)

 

 

            ( Мал.5)  Карта Харківського уїзду 1788 рік.

 

Річка відділяє Салтовку від Чугуївського тракту, Харківської Балашовської залізничної колії та району Московського проспекту [ 5 ]. 

           РОЗДІЛ  3.   Проблемний стан  річки  Немишлі.

 

 

 

                           3.1. Екологічний стан води.

Річка Немишля маловодна, з незначною швидкістю течії і зазнає антропогенного впливу.

На якість води в річці Немишля на вході в місто має вплив склад стоку, що надходить від розташованих вище за течією промислових підприємств і населених пунктів. Показники якості води річки по окремих інгредієнтах перевищують допустимі межі концентрації вже на межі міста.  Погіршує ситуацію і той факт, що близько 85 % від загального обсягу  забруднюючих речовин, що надходять у річку в межах міста несуть в собі неочищені поверхневі стоки. Талі та дощові стоки в межах міста надходять до водного об’єкта майже без очистки.  Через відсутність очисних споруд на мережах зливної каналізації об’єми конусів виносу піску в русло річки дуже великі, а в деяких місцях майже перекривають русло. Як наслідок, мілини збільшуються в обсязі, заростають вологолюбною рослинністю, створюють сприятливі умови для розмноження личинок хвороботворних бактерій, погіршують гідрологічний режим річки. Товщина донних відкладень становить від 1,5 до 3,0 м.  Річка втрачає дренажну здатність [ 14 ].

В ході проведення позапланової перевірки держінспектори зафіксували скид стічних вод з каналізаційного колектору Кулиничівської селищної ради,  Харківського району до річки Немишля (мал.6 ).

 

 

 

                                                        (Мал. 6 )

Як повідомили в обласній СЕС, в період з 10 по 14 серпня 2012 року обсяг скиду стічних вод до річки склав 1513 м. куб. (мал..7  )

 

http://www.postfactum.ks.ua

                                                      (Мал. 7 )

Збиток, завданий державі внаслідок самовільного скиду неочищених стічних вод, склав 25 тисяч 488 гривень.

Кулиничівський селищній раді було пред’явлено претензію з пропозицією добровільно відшкодувати суму завданого збитку. У випадку невиконання умов претензії, Державна екологічна інспекція у Харківській області буде змушена звернутися до Господарського суду для примусового стягнення коштів.

Кулінічівській  селищній раді запропоновано було добровільно відшкодувати суму завданого збитку. У випадку невиконання умов претензії, Державна екологічна інспекція у Харківській області звернеться до Господарського суду для примусового стягнення коштів. Ще одна з головних проблем району це підтоплення приватних будинків у районі річки Немишля – це одна з найголовніших проблем Фрунзенського району та всього міста. Русло ріки, яке вважається головною водною артерією Харкова, забруднене і вода у найближчих приватних будинках стоїть практично весь рік. На сьогоднішній день у результаті підтоплення приблизно ста будинків знаходиться в аварійному стан [ 7 ].

Ще однією з суттєвих проблем району Немишля  є негативний стан боліт, які продовжують засипати сміттям і землею.

Екологічна група “Печеніги” повідомляє, що в районі річки Немишля триває незаконне засипання болота. Роботи тривають вночі. Вантажівки підвозять будівельний брухт та інше сміття, в тому числі і пластик. В результаті частково засипано дамбу, тому очікується підтоплення прилеглих територій. Такою негативною діяльністю для стану довкілля

 вже близько року займається один із мешканців, який ретельно приховує своє ім’я і прізвище Немишлянської вулиці Фрунзенського району міста Харкова. За словами екологів, багато представників флори і фауни вже загинуло і є загроза для тих видів, які існують саме в тій частині болота і річки Немишля [ 8 ].  

       Останні два місяці частину болота засипають дуже активно. Величезні купи сміття, де міститься багато  пластику часто підпалювали і вони тліли цілими днями. Аби прикрити і заховати від людських очей все тесміття з пластику, яке вкидається в болото, вантажівками було привезено багато будівельного брухту, землі, глини тощо. Під час таких робіт  було засипано частину дамби.

Екологи свідчать, що на територіях прикритих від затоплення дамбою рівень ґрунтових вод  значно підвищився і навесні очікується затоплення городів і будинків місцевих мешканців.

За словами екологів, уже більше  20 соток болота осушено.Роботи будуть продовжуватися, оскільки лежать величезні купи сміття, які вночі будуть скидати вниз, у болото. Особа, яка здійснює захоплення території ніякої інформації про себе не дає і обміряти територію зроблених ним смітників не дозволяє [ 9 ].

Місцеві мешканці скаржилися в різні державні організації,  але це не дало жодних результатів. Люди, які ведуть роботи з осушення болота неодноразово погрожували екологам відпустити на них собак, або викликати міліцію, за те, що вони намагаються контролювати екологічний стан території і законність їх діяльності.  

Відомо, що неподалік, знаходиться місце, де купаються місцеві мешканці. Після дощів вода промиває сміття, яке містить багато пластику, азбесту та інших речовин, що належать до 4 рівня небезпеки і все це потрапляє не лише у місця для купання, а й у ґрунтові води, колодязі [ 9 ].

 Моніторинг стану річки Немишля за даними міської СЕС на 2001 рік установив, що у води річки скидалися забруднені дощові води через 19 зливо випусків Під контролем міської СЕС перебувають всі підприємства поблизу річки.

Спостереження за станом води та аналіз результатів якості води при  дослідженнях проводиться три рази на рік – навесні, влітку та навесні. Контрольний створ з якості води річки Немишля знаходиться на вході в Момковський район, тобто перед основними забруднювачами, що впливають на стан води в річці [12 ].

Показники якості води в річці Немишля за 2007 рік такі:

         зафіксовано БСК, яке не відповідає нормі у пробах взятих навесні,    влітку та восени,

         - перевищення концентрації нафтопродуктів,

         - жорсткість води вища за норму,

        - наявність нітратів та фтору перевищує норму.

Натомість, достатньо високим є вміст кисню та індикатор – біологічне поглинання кисню (БПК-5), що свідчить про наявність потенціалу самоочищення (аеробний стан води), тобто повну здатність водотоків до відновлення здорового стану. Ситуація значно покращилась би за умови хоча б часткового очищення зливових вод від нафтопродуктів, що стікають з асфальтованих поверхонь доріг та окремих заводських дворів.

Отже є перспектива відновлення якості річки Немишля, що стала б засобом покращення стану міського довкілля [ 12 ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. Шляхи розв’язання проблемного стану Немишлі.

 

 

 

Проблеми району Немишлі з’ясовують на високому рівні. Мер Харкова Володимир Шумілкін з представниками МНС України об’їхали об’єкти Фрунзенського району, а саме: гуртожиток по вулиці Благодатна – 2, недобудований корпус 7-ої міської клінічної лікарні, а також підтопляєму територію селища міського типу Немишля. На думку голови міста вирішення проблем району річки Немишля можливе такими шляхами:

-       будівлю гуртожитку потрібно відремонтувати за рахунок заселених іноземних студентів,

-       добудувати лікарню, заохочуючи інвесторів,

-       врятувати населення від постійного підтоплення можливо сумісними зусиллями депутатів та влади районного рівня.

Підтоплення будинків у селищі міського типу Немишля – одна з найголовніших проблем Фрунзенського району. Русло річки на цій території забруднене, і вода у дворах та будинках біля берега річки стоїть майже протягом всього року. Із-за підвищеної постійної вологи в аварійному стані знаходяться приблизно 40 будинків. Мешканців цих будинків потрібно негайно відселити, забезпечивши їм безпечні житлові умови, бо немає навіть шляхів під’їзду швидкої допомоги при потребі, мешканцям немає де пройти, а у деяких будинках навіть ліжка стоять у воді [ 10 ].

Указом президента Рада безпеки створила комплексну програму з вирішення питань підтоплення територій внаслідок забруднення русла річок та обіцяла  виділити державні кошти на очищення русла річки Немишля. На першому етапі робот запропонували силами міських властей зібрати кошти, на які до кінця року запланували провести розчистку русла річки на межі між Фрунзенським та Московським районами.

Цього року міський бюджет 2012 передбачив 1 млн. грн. на розчищення русла річки Немишля. Роботи з розчищення річки були розпочаті ще у 2010 році. На сьогодні русло річки прочистили від вул. Шлюзової до пр.50-річчя СРСР (мал..8 )

 

                                                             (Мал. 8 )

Ці заходи дозволили знизити рівень води у верхів’ях річки на 90 см., забезпечити безперешкодний стік води, відповідно – зменшити вірогідність затоплення довколишніх будинків у разі паводку. За 2010 2011 роки на розчищення Немишлі було витрачено 1 млн. 300 тис. грн.

Зараз роботи з розчищення річки Немишлі за всією її довжиною в межах міста тривають. Вирізаються дерева в руслі річки, вивозиться сміття з берегів, розчищаються завали, мулисті місця в руслі [11 ].

 

Створена програма збереження малих річок Харківської області на період до 2016 року (далі – Програма) спрямована на розв’язання проблеми негативних змін в екологічному стані малих річок в Харківській області, що виникли внаслідок нерегульованої господарської діяльності. Стан водних ресурсів Харківської області в цілому та сучасний екологічний стан малих річок визначається як незадовільний, що суттєво ускладнює соціально-економічний розвиток регіону і негативно впливає на стан здоров’я населення [ 12 ].

 

 

 

А що можемо зробити ми – учні шкіл, розташованих неподалік від річки Немишлі?

 

 

 

Попереш ми повинні не сорити на території Немишлі, де любимо відпочивати, а по-друге як сусіді, прибирати територію із задоволенням, бо хто ж як не ми, майбутнє покоління піклуватиметься про природу навколо нас.

І тому, 10 вересня цього року ми улаштували суботник на Петренківському водосховищі.

Літо скінчилось – сміття залишилось. Петренківське водосховище очищати від бруду у вихідні вийшла наша команда ХСШ №73.

 

 

Мальовнича природа і вода навкруги. Петренківське водосховище  - місце відпочинку мешканців Фрунзенського району (мал. 9 )

 

                                                  (Мал. 9 )

 Та після літнього сезону  сюди ні ногою. Всюди бруд та сміття. Зробити узбережжя водосховища чистішим взялися і школярі ХСШ № 73. Хлопці та дівчата роботи такої не цураються. Якщо вздовж берега сміття не так багато, то поблизу дерев та кущів від нього місця вільного нема, цілі стихійні звалища. За кілька годин роботи територію повністю очистили. Гори сміття поскладали в пакети і винесли на звалище.

Як прибирали живописний куточок біля річки Немишля (мал.10)

 

                                     (Мал.10)

Ми плануємо установку інформаційних таблиць, схем, які будуть нагадувати людям про те, як важливо, щоб поруч з нами було чисто.
А щоб чисто було завжди наша команда пильнуватиме за чистотою на Петренковському водосховищі і подібні суботники проводитимуться частіше і увійдуть у традицію.

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      РОЗДІЛ 5.  Раціональне водокористування.

 

 

 

На сьогодні існує безліч проблем у галузі раціонального використання водних ресурсів. Зростаючий попит на водні ресурси, призводить до їх безмежних потреб населенням та нераціональним використанням і як наслідок до охорони та відновлення.

Нова водна політика країн Європи орієнтована на вдосконалення принципів управління водними ресурсами з метою поліпшення екологічного стану всіх без винятку водних об’єктів, збереження їх для майбутніх поколінь.

Приймаючи до уваги величезну роль річок у житті різних регіонів, переважна більшість дослідників оцінюють їх сучасний стан як вкрай критичний. Більшість річок і водойм відчувають вплив забруднення стічними водами промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва та комунального господарства [13 ].

На екологічний стан річки Немишлі – правого притоку річки Харків, впливає їх замулення і занесення, засмічення і забруднення. У Харкові проблема відродження річок, охорона та раціональне  використання їх водних ресурсів набуває особливого державного значення.

Для забезпечення господарського комплексу Харківської області та потреб питного водопостачання населення необхідна велика кількість водних ресурсів. Від стану малих річок залежить стан та розвиток усього регіону.

Територія басейнів Сіверського Дінця та Дніпра в межах Харківської області – один з найбільш урбанізованих та індустріалізованих регіонів України з інтенсивним веденням сільського господарства, що зазнає значного антропогенного впливу [13 ].

 

Покращення екологічної ситуації дозволяє сформувати в регіоні сприятливий інвестиційний клімат і здійснити докорінні структурні зрушення в його розвитку. При цьому використовуються можливості програмно-цільового підходу, завдяки якому можливо враховувати регіональні особливості.

Негайно потрібно виконати такі завдання:

-         поліпшити гідрологічний режим річки Немишля та усих малих річок Харкова,

-          розчистити їх русла та водотоки, привести їх в належний санітарно-екологічний стан та благоустроїти джерела,

-         зменшити навантаження на всі малі річки внаслідок забруднення зворотними водами,

-         створити будівництво та реконструкція очисних споруд і систем водовідведення;

-          провести упорядкування водовідведення зливових вод з урбанізованих територій водозборів малих річок;

-         забезпечити зменшення обсягів забору води з малих річок

Подобається