Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 





Педагогічні поради батькам

 

Причини виникнення комп’ютерної залежності у молодших школярів і підлітків:

1. Відсутність або недостатність спілкування й теплих емоційних взаємин у родині

2. Відсутність у дитини серйозних захоплень, інтересів, хоббі, які не пов’язані з комп’ютером.

3. Невміння дитини налагоджувати бажані контакти з оточуючими людьми, відсутність друзів.

         4. Наявність у дитини тяжкої інвалідності або захворювання.

 

Педагогічні поради батькам щодо формування в дітей критичного ставлення до медіа впливів

 

1. Створення психологічно-комфортного “виховного” середовища в сім’ї на засадах довірливої, толерантної міжоособистісної взаємодії батьків й дитини. Важливе завдання у цій справі – це досягнення міри в організації контролю за діями й поведінкою учнів та надання їм прав й свобод у виборі вчинків, самоорганізації поведінки шляхом:

налагодження й підтримки конструктивної взаємодії з дитиною;

застосування педагогічних дій, що не суперечать потребам і бажанням дитини, ненав’язливо стимулюють до дотримання соціальних норм, самостійного прийняття рішень;

створення позитивного морального клімату в сім’ї;

узгодження дій батьків з дитиною у процесі їхнього конструктивного спілкування, під час якого дорослі виявляють повагу й позитивне ставлення до дитини, відкриті до її думки, приймають її незалежно від того, якою імпульсивною й афективною є її поведінка;

правильний вибір методів виховного впливу: накази, моральні нотації батьків не викликають у дітей позитивний емоційний відгук та переживання зразків гуманної, доброчинної поведінки людей. Навпаки, такий підхід може породжувати у дитини приховану ворожість, нещирість, іноді бар’єр у прагненні до наслідування соціально цінної поведінки. Ефективними є логічні міркування, доводи, емоційні спогади, розповіді батьків, що виявляються в безпосередніх, ненав”язливих формах;

залучення учнів до аналізу реальних ситуацій, власних вчинків і поведінки інших, а також сцен людського життя, представлених на телеекранах, сприяє виробленню ними критичного, усвідомленого ставлення до дійсності й самих себе.

 

Створення виховного середовища в сім’ї:

залучення дитини до визначення правил поведінки усіх представників сім’ї;  

 

Захоплення учнів медіа-інформацією, що розвиває пізнавальні інтереси, здібності, моральні цінності учнів, допоможе нейтралізувати їхню увагу й надмірний потяг до сюжетів насильства на телеекрані чи в інших засобах масової інформації:

залучати дитину до оволодіння інформацією, цінною для їхнього розумового й морального розвитку, доцільно непримусово й ненав’язливо, інакше батьківські директивні настанови і вказівки можуть викликати у дитині зворотню реакцію.

Яким чином?:

приклад батьків, їхнє захоплення деякими програмами чи фільмами;

міркування в присутності дітей, обговорення з ними ідей, сюжетів, науково і соціально значущих;

 

Для нейтралізації негативного впливу мас-медіа на поведінку учнів, розвитку у них критичного ставлення до засобів медіа батькам доцільно знати причини й мотиви їхнього захоплення тематикою насильства, що переважає в медіа-інформаці.

 

Формування у дітей імунітету до моделей агресії, що зображуються в засобах масової інформації, нейтралізує їх негативний вплив на особистість.

формувати у них упереджене ставлення до агресії.

ефективним способом педагогічного впливу у зазначеному напрямі є періодичні розповіді, міркування батьків про те, що телебачення зображує дійсність нереалістично і значною мірою надумано, що агресія не повсюдна і не така дієва, як вона висвітлюється в засобах медіа.

 

Якщо учні виявляють надмірну привязаність до фільмів, телепрограм зі сценами насильства, батькам доцільно разом з дітьми переглядати цю медіапродукцію й скеровувати їхню увагу, переживання на головні ідеї змісту, позитивні моральні вчинки, соціальні цінності, що розкриваються на екрані.

 

 

 

Зазвичай учні виявляють інтерес до тих фільмів, що надають їм інформацію, необхідну для задоволення їхніх потреб. Або привабливою для них стає та інформація, що відповідає вже знайомій їм моделі поведінки, ті вчинки, які вони колись спостерігали і до яких небайдужі.

 

Подобається