Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

Тематика батьківських зборів з питань фізичного виховання молодших школярів

 

1-й клас.

1. Виховання фізично досконалої дитини — пе­редумова її готовності до шкільного навчання.

2. Режим дня першокласника.

2-й клас.

1. Як зміцнити і зберегти здоров'я дитини.

2. Проблема вільного часу й організація літнього відпочинку дитини.

3-й клас.

1. Виховання гігієнічних навичок дітей — основа здорового способу життя і моралі в сім'ї.

2. По здоров'я — усією родиною.

3. Дитячий травматизм і надання першої допомоги.

 

У процесі здобуття життєвих на­вичок основний акцент робиться не на абстрактні знання, а на головні детермінанти поведінки: установки, мотивації, опорні знання, уміння і практичні навички.

Між уміннями та навичками іс­нує тісний взаємозв'язок. Уміння — це готовність до свідомих і точних дій, а навички — автоматизова­на ланка цієї діяльності. Елементи умінь часто переходять у навички. Навички — невід'ємна складова усіх видів навчальної діяльності.

Уміння та навички — це різ­ні сторони однієї діяльності. Вони тісно пов'язані між собою, взаємо­доповнюються та забезпечують її результат.

Подобається