Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

ЗНО

Цикл уроків з української мови у 8 класі з теми «Односкладні речення як синтаксичне явище»

 

Управління освіти адміністрації Фрунзенського району

Харківської міської ради Харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73

Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

Цикл уроків з  української мови у 8 класі

з теми «Односкладні речення як синтаксичне явище»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2012

Рекомендовано методичною радою управління освіти

Фрунзенського району  Харківської міської ради

Протокол № ________ від __________ р.

Рецензенти: Подчерняєва Н.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи ХСШ № 73, учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

 

Автор-упорядник :

Заєць Тетяна Іванівна, учитель української мови ХСШ № 73, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

 

Висновки експертизи

1.Реєстраційний номер _____________________________________

2. Напрям ________________________________________________

3. Розділ__________________________________________________

4. Назва роботи ___________________________________________

_________________________________________________________

5. Автор роботи ___________________________________________

_________________________________________________________

Експерти

П.І.Б.

Дата

Загальний бал

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній бал

 

 

Голова комісії_______________________________________

                                   П.І.Б.                                            підпис

Дата _________________________________________________

Цикл уроків з теми «Односкладні речення як синтаксичне явище». – Харків, 2012. –21 с.

Зміст анотації  Інтерактивний урок - це пульсування самого життя, творча самореалізація вчителя, вияв неповторної його індивідуальності, а для учня - це справжнє свято серед традиційного буття. Але свято не в звичайному розумінні цього слова, а свято творчої праці, породження нового змісту і форми. Такі уроки часто запам’ятовуються на все життя. Особливо тоді, коли до нетрадиційних дійств залучено учня, і він сам проймається радістю і магією творчості. Цикл «Односкладні речення як синтаксичне явище» складається із 4 уроків, кожний з яких включає в себе  теоретичний та практичний матеріал, який сприяє виробленню практичних умінь і навичок, формує  вміння мовленнєво-мислительної діяльності. Перевірка рівня  вивчення даної теми  здійснюється за допомогою тестів з теми «Односкладні речення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Зміст

1. Односкладні речення як синтаксичне явище.                         4

2. Види односкладних речень.                                                     8

3.  Вживання в мовленні односкладних речень.                        14

4. Контрольна робота з теми «Односкладні речення».              18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Односкладні речення як синтаксичне явище

Мета: поглибити знання учнів про будову простих речень, осмислити поняття про односкладні речення, виробити практичні уміння і навички розпізнавати односкладні речення в готовому тексті;

 розвивати уміння працювати за опорними схемами;

 сприяти естетичному розвиткові школярів.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: схема, таблиця.

                                          Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

-«Метод незакінчених речень»

  Закінчити речення, дібрати власні приклади, які відображають  зміст ілюстрації ( ілюстрацію спроектовано на екран).

Просте речення – це ...

Підмет - це ...

Присудок - це ...

Якщо підмет і присудок виражені іменником у Н. в., ...

Якщо другорядний член речення відповідає на питання непрямих відмінків, ...

Обставина-це другорядний член речення, який  відповідає на питання ...

Означення - другорядний член речення, який  відповідає на питання ...

За наявністю граматичної основи речення бувають ...

 

ІІІ. Визначення теми й мети уроку (із залученням учнів). Мотивація навчальної діяльності.

  Метод «Мікрофон»

Розкажіть про типи простих речень, передаючи умовний мікрофон товаришеві. Використайте матеріал таблиці.

                                       Типи простих речень

Принципи розподілу

Групи речень

1.За граматичною будовою

Двоскладні

Земля могутньо і велично оживає.

Односкладні

Уже смеркло.

2.За наявністю другорядних членів.

Непоширені

Сонце заходить.

Поширені

Синє небо вкрили зорі.

3.За наявністю необхідних членів речення

Повні

Тихе батьківське поле за поліським селом розляглось.

Неповне

Все чекає когось.

Не діждеться когось.

4.За наявністю звертань. Вставних слів, однорідних членів речень, відокремлених членів

Неускладнені

І снагою життя наливаються вщерть колоски.

 

Ускладнені

Наливаються сонцем, вітрами, теплом, споконвічним, живим, невмирущим зерном.

 

Проаналізувавши повторений мовний матеріал, визначаємо тему і завдання уроку.

 

ІV.Засвоєння нових знань.

Гра «Злови помилку»

- Виправте неправильності у твердженні.

Головні члени речення: підмет простий і складений, присудок простий, складний дієслівний та іменний.

-Дослідження-зіставлення.

    Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть граматичну основу речень. У дужках після кожного речення дайте йому характеристику: просте   чи складне, двоскладне чи односкладне. Визначте, якою частиною мови виражені головні члени речення, у дієсловах укажіть час та особу.

    Осінь. Б...гато птахів ві...літає в теплі краї. Ті краї л...жать за горами і лісами, за морями. Там (ні)коли (не)буває зими. Отуди кожної ос...ні і летять. Додому пов...ртаються тільки в...сною. Ч...каємо на їхнє повернення.

- Згадайте, які особи називають і не називають виконувача дії.

- Односкладні речення бувають  поширені чи непоширені? Покажіть на прикладах.

V. Закріплення знань.

 

- Робота в парах

Скласти й розіграти діалог «На уроці української мови», використовуючи односкладні та двоскладні речення.

- Самостійна робота

Прочитайте, спишіть речення, вставте пропущені букви. Укажіть вид простого речення  за граматичною будовою.

В душі так легко,

Забула втому,

Після роботи не йду до(дому).

Іду, вд...вляюся в з...лені с(з)ходи.

Туман аж синій спада на води.

Нехай щас...ливих стає багато,

Хай праця буде одвічним св...ятом. (В.Гринько).

VІ. Підсумок уроку.

- Рефлекивно-оцінювальний етап

У таблиці учні встановлюють відповідність  отриманої ними інформації.

Повторили

двоскладне чи односкладне речення

Дослідили

складати односкладні речення

Зрозуміли

односкладні речення в готовому тексті

Розрізняємо

будову простих речень

Вміємо

якою частиною мови виражені головні члени речення

 

- Коментоване оцінювання роботи учнів на уроці.

 VІІ. Домашнє завдання.

  Середній рівень: вправа  184.    

 Достатній - виписати із художньої літератури приклади односкладних речень.

Високий-написати коментар з використанням односкладних речень до вислову Г.Сковороди «Друг вірний - захист міцний ».

 

 

 

 

 

 

ІІ. Види односкладних речень.

Мета: забезпечити засвоєння учнями структурно-граматичних особливостей означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових, безособових та називних речень, виробити вміння розрізняти види односкладних речень;

 розвивати навички роботи в групах, формувати вміння мовленнєво-мислительної діяльності ( умінь порівнювати і зіставляти, узагальнювати, виділяти головне, підтверджувати висунуті гіпотези);

 виховувати любов до слова.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:  картки із завданнями, пам’ятка. 

                                          Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання).

ІІІ. Визначення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Проаналізувавши виконане домашнє завдання, визначте тему і завдання уроку. Настільки, на вашу думку, матеріал, що будемо розглядати, важливий для вас?

ІV.Засвоєння нових знань.

Робота в групах.

                                             Пам’ятка

                                      Як працювати в групі

Швидко розподіліть ролі: голова, посередник, секретар, доповідач. Можете мінятися ролями.

Голова: зачитує завдання групи, організовує порядок виконання, пропонує учасникам групи висловитися по черзі, підбиває підсумки роботи, за згодою членів мікроколективу визначає доповідача.

Секретар: стисло записує результати роботи, висловлює власну думку, допомагає доповідачеві.

Посередник: стежить за часом, заохочує групу до роботи.

Доповідач: чітко висловлює вироблену спільно думку, відповідає за результати роботи групи.

Усі члени групи: висловлюються швидко, чітко, за бажанням, по черзі, не перебиваючи одне одного, критично оцінюють ідеї товаришів, нікого не ображають, спільно розв’язують поставлену проблему, керуються тим, що думка кожного має право на існування.

 

 

- Проаналізуйте речення, підкресліть головний член речення односкладних речень. Визначте, якою частиною мови виражений головний член речення. В односкладних реченнях з присудком визначте особу й число дієслів-присудків.

Означено-особові речення

1.     Читаю цікаву книгу.

2.     Дивуєшся білим світом.

3.     Приніс би води.

  1. Прилітайте ж, мої  любі, тихими речами, привітаю Вас, як діток, і заплачу з вами.

Головний член речення виражається

 

 

Називні речення

1.     Мертва тиша.

2.     Мороз.

3.     Ніч.

4.     День оранки.

  1. Листки, листки. Як приємно одержувати їх від друзів і добрих знайомих.

Головний член речення виражається

 

 

 

Повідомляється

 

 

 

Неозначено-особові та узагальнено-особові речення

1.     Сьогодні пишуть диктант.

2.     Учнів відпустили на канікули.

3.     Шилом моря не нагрієш.

4.     Друзів у нас зустрічають гостинно.

  1. Здобудеш освіту-побачиш більше світу.

Головний член речення виражається

 

Безособові речення

1.     Смеркає.

2.     Водою залито дорогу.

3.     Будинок побілено.

4.     Вам холодно.

5.     Пелюстками вишневого цвіту, наче снігом, укрило мій чуб.

6.     На росяних луках у місячну ніч розсипано рясно живі самоцвіти.

7.     З краси не пити роси.

8.     Поїхати б на екскурсію.

9.     Колись там весело було.

10.                       Як уявити життя без пісні?

 

Головний член речення виражається

 

Для виконання роботи відводиться 10 хвилин.

Секретар кожної із груп своє дослідження записує в схему.

Види односкладних речень. Способи вираження присудка

Дієслівні

 Називні

Означено- особові                 

 

Неозначено-особові                          

Узагальнено-особові

 

Безособові

 

 

1-ша особа однини теперішнього часу

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . .. ..

. . . . . . .

 

-Рефлексія

1. Яка група, на ваш погляд, працювала найкраще?

2. Виставте оцінки.

3. Що ви побажали б членам своєї групи на наступний урок?

V.Закріплення вивченого.

Вправи на закріплення.

- Визначте види односкладних речень, користуючись алгоритмом.

  1. Село заквітчано садами. 2. Гей, шуміть вітри крилаті, в пшеницях густих. 3. Весною в селі встають рано. 4. Отак полечу сніжком над долиною. 5. Тут, на комбінаті, уміють цінувати хліб.6. Недарма кажуть: не знаєш броду, не сунься в воду.7. Стало зовсім темно. Снігом замело дорогу.

                           Алгоритм «Односкладні речення»

                 І.  Чи має аналізоване речення два головних члени?

                      Так

 Двоскладне речення різного типу                                                                                                        

                            Ні

ІІ. Чи виражений  головний член речення  формою називного відмінка іменника

                      Так

 Називне речення

                             Ні.

ІІІ. Чи можна підставити підмет ( у формі називного відмінка)?

 

                     Ні

Безособове речення

                            Так

ІV. Чи вказує форма дієслова-головного члена на конкретну особу?

                     Так

Означено-особове речення

                          Ні

V.Чи відноситься дія головного члена до будь-якої або неозначеної дії особи?

                      Так

Узагальнено-особове речення

                          Так

Неозначено-особове речення

 

-Двоскладні речення перебудуйте на односкладні, зробіть висновок про особливості побутування речень обох різновидів у зв’язному мовленні.

    Над полем загримів грім. Сива повновода хмара вже висіла над цілим степом. Світлі паруси дощу розпускалися  обрії, помітно наближалися нивами. Усе ближче і ближче вони. Ось уже війнув зі шляху характерний запах примоченої гарячої пилюки. З тихим дзвоном упали перші краплини. Усе стрепенулося за вікном. І вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, той цілющий рясний дощ, про якого кажуть, що сиплеться з неба золото.

 VІІ. Підсумок уроку.

 Пропонується учням скласти сенкан  про односкладне речення.

Сенкан - це вірш, що складається з п’яти рядків.
Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.
1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)
2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника).
3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).
4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

 Зразок сенкана про мову.

Мова

Рідна, барвінкова
Переливається, єднає, дзвенить
Вона єдина й найцінніша
Доля

- Перевірка сенкана.

V. Домашнє завдання.

Повторити параграфи 15-18.

Написати твір-мініатюру на тему «Можна все на світі вибирати, сину,

 вибрати не можна тільки Батьківщину» ( з використання односкладних речень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Вживання в мовленні односкладних речень

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про види односкладних речень, удосконалювати навички синтаксичного розбору цих речень; розвивати творчу рефлексію учнів, формувати вміння мовленнєво - мислительної діяльності ( умінь порівнювати і зіставляти, узагальнювати, виділяти головне);

 Виховувати любов до рідної землі,  повагу до  професії журналіста.

Тип уроку:  систематизація й узагальнення знань.

Обладнання:  картки із завданнями. 

                                          Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Визначення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

1.Вступне слово вчителя.

Вибір професії - справа відповідальна і непроста. Потребує вона чимало часу й роздумів. Готуватися до майбутньої професії треба заздалегідь. Не секрет, що багатьом із вас подобається професія журналіста. Тож попробуйте побути журналістом хоча б протягом одного уроку.

 Поринути у вир цієї складної професії допоможуть знання з теми «Односкладні та двоскладні речення». Отже, ви –журналісти.

Творче завдання

У редакції ви отримали завдання (домашнє завдання) написати твір-мініатюру на тему «Можна все на світі вибирати, сину,

 вибрати не можна тільки Батьківщину» ( з використання односкладних речень). Вашу роботу надрукують, але спочатку її треба її відредагувати. Щоб це зробити,  відвідайте прес-конференцію.

 

Прес-конференція( актуалізація опорних знань).

 

Представники прес-центру ( їх обирають самі учні з-поміж найкращих знавців мови) відповідають на запитання «журналістів» з теми «Односкладні речення».

  Запитання:

1. Яке речення можна назвати односкладним?

2. Назвіть основні види односкладних речень.

3. За якими ознаками розрізняють односкладні називні, особові й безособові речення?

4.У чому полягає відмінність між означено-особовими і неозначено-особовими реченнями?

5.Назвіть основні засоби вираження головного члена безособового речення.

6.Який порядок слів може бути в реченні? У чому особливість зворотного порядку слів?

 

Конкурс між «журналістами». (розподільний диктант, пошук-редагування)

Завдання 1. Умовно поділити аркуш на 5 частин, виписати № речень означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових, безособових та називних ( речення спроектовані на дошку).

1. Від добра добра не шукають.

2.Слава людині, гарній людині.

3.Пахне хлібом і землею.

4.Слався, наша Україно.

5.Зорі листопада. Тиша навкруги.

6.Справжня людина ніколи і ніде не стане відрізаною скибкою.

7.Любіть Вітчизну, єдину у світі.

Завдання 2. Знайти допущені помилки та пояснити їх суть.

1. Четверо науковців поділилося інформацією з журналістами про українознавство в США й Канаді. 2. Учень поклав матеріал на стіл, який збирався редагувати. 3. Написавши прекрасну роботу, мені хочеться відпочити.

Журналістський тренінг (пояснювальний диктант).

 Завдання: записати речення, зробити синтаксичний розбір.

Пізній вечір. Тихо й порожньо навколо.

 

Редакторська правка( пошук-міркування).

Завдання 1. Прочитайте і поясніть, чим відрізняються наведені пари речень. З якою метою в текстах використовують односкладні речення. Визначте односкладні речення.

1. Літній дощ. Дощ літній.2. У хаті затишно. Хата затишна. 3. Наша мета - перемогти. Перемогти - наша мета. 4. Твою красу літам не стерти. Твою красу літа не зітруть. 5. Надворі мрячить. Надворі мряка.

Завдання 2. Із поданих двоскладних речень утворіть односкладні, підкресліть головний член речення, визначте вид односкладних речень.

Ніч дихала грозою. Я сію хліб. Вітер тихо обносить безсонне цвітіння черемух.

Гра «Матеріал в номер ( пошук-конструювання).

Завдання 1. Складіть з поданими дієсловами означено-особове та неозначено-особове речення.

Працювати, читати, писати.

Завдання 2. Поширте безособові речення другорядними членами.

Морозить. Яснішає. Темніє.

Журналістська стаття. Редагування.

Учні обмінюються написаними творами, редагують  їх.

Перевірка творчого завдання ( однієї учнівської роботи), яке проектується на дошку. Рецензентом працює і вчитель. Решта робіт перевіряється вчителем самостійно.

ІІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.

ІV Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

Повторити параграф  15-18, підготуватися до контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Контрольна робота з теми «Односкладні речення»

Мета: перевірити засвоєння учнями знань про односкладне речення, його види, форми вираження головною члена в них,  синтаксичну роль виділених слів;

розвивати творчу рефлексію учнів;

 виховувати любов до слова.

Тип уроку:  урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: роздатковий матеріал із завданнями. 

                                          Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Визначення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

- Учні отримують роздатковий матеріал.

 

1.У якому з правил щодо визначення виду односкладного речення допущена помилка?

Означено-особове речення – це просте речення, у якому присудок – дієслово

а) може виступати у формах 1 чи 2 особи однини минулого, теперішнього та майбутнього  часу

б)  може виступати у формі множини минулого часу

в)  може виступати у формі 1 чи 2 особи. множини наказового способу

г) може виступати у формах 1 чи 2 особи умовного способу

 

2. Знайдіть зайве речення (не односкладне)

а) Вітерцем дихнула із долини.

б) Надворі мряка.

в) Твою красу літа не зітруть.

г) Від добра  добра  не шукають.

д) Зорі листопада. Тиша навкруги.

 

3. Визначте види односкладних особових речень і форми вираження головного члена в них.

І. 1. означено-особове 2. неозначено-особове  3. узагальнео-особове

ІІ. . Дієслово 1 особи теперішнього часу. 2. Дієслово 2 особи теперішнього часу.  3. Дієслово 3 особи теперішнього часу.  4. Дієслово минулого часу. 5. Дієслово майбутнього часу. 6. Дієслово у наказовому способі.

1 варіант

 

  2 варіант

 

1.     Чесне діло роби сміло

2.     Не чіпайте дівчини

3.     Оголосили перерву

4. Для добрих друзів відчиняю дім

1. Нам подарували книгу.

2. Другом назву тебе по праву.

3. Не вчи орла літати.

4. За мир у всьому світі стоїмо

 

 

4. Зясуйте у наведених безособових реченнях способи вираження присудка.

 

1. Безособове дієслово 2. Особове дієслово в безособовому значенні 3. Дієслівна форма -но-, -то. 4. Інфінітив. 5. Прислівник  6.Складена форма присудка.

1 варіант

 

  2 варіант

 

1. Синім холодом од трав віє

2. На синіх луках скошено траву

3. Не чути ніякого голосу

4. Осяяти землю безщасну треба

5. Поряд сяйнуло знов

 

1. Повіяло знов холодом

2. Останні слова сказано виразно

3. Нам треба голосу Тараса

4. Заснути вже не вдасться

5. До ніг його прив’язано важкого якоря

 

                

5.  Визначте види односкладних речень і форми виражене головною члена в них.

I. 1. Означено-особове 2. Неозначено-особове  3. Узагальнено-особове 4. Безособове 5. Називне.

II. 1. Особове дієслова 2. Безособове дієслово 3. Іменник 4. Прислівник

5. Присудкове слово  6. Дієслово і прислівник 7. Дієслово і присудкове слово 8. Два дієслова. 

 

1 варіант

 

  2 варіант

 

1. Мужай, прекрасна наша мово.

2. Ось промінь останній.

3. Не стало видно ні неба, ні землі.

4. Письменників називають інженерами людських душ.

 

1. Ой весна, як кругом чудесно.

2. Ой не шуми, луже, зелений байраче.

3. Не бійтесь заглядати у словник.

4. Безлюдний, похмурий край.

 

 

 

6.За виділеними частинами з’ясуйте види наведених  речень,  синтаксичну будову цих частин.

I.            1. Односкладне особове речення. 2. Безособове речення. 3. Двоскладне речення.

II.                1. Головний член односкладного речення  2 .Підмет і присудок. 3 . Присудок і додаток.  4. Присудок і обставина.  5. Присудок і звертання.  6. Присудок,  додаток і обставина, 7. Присудок і 2 обставини. 8. Присудок, додаток, означення. 9. Підмет, присудок, додаток.

1 варіант

 

  2 варіант

 

1. Пролетіли роки у піснях і щасті.

2. Не співай мені про печаль пісні.

3. Довіку тут базі військовій не бути.

 

1.Не забувай про отчий свій поріг.

2.Тече вода з під двора.

3. Іду повільно до села долиною просторою.

 

 

7. З’ясуйте  синтаксичну роль виділених іменників.

 

1. Головний член називного речення. 2. Підмет двоскладного речення 3. Присудок двоскладного речення. 4. Додаток односкладного речення 5. Додаток двоскладного речення .

1 варіант

 

  2 варіант

 

1. Ось теплий вітер.

  2.Ми мостимо дороги для майбутніх поколінь.

   3.Праця-щастя.                                                4. Труд людину годує.

         1. Ми – світу молодість.

         2.  Широкий світ.

        3.  Я привіт посилаю друзям.

        4. Без діла діла псується сила.

 

 

       8. Написати твір-мініатюру про маму з різними видами односкладних речень, позначивши  їх вид. (4 бали).

 

 

 

 

 

 

                           Список використаної літератури

1. Горяний В.Д. Синтаксис односкладних речень. - К.: Рад. школа, 1984.

2. Дорошенко О. Використання моделі навчальної теми на уроках української мови в 5-9 класах середньої школи  «Українська мова та література в школі». - 1990.- № 6. 

3.Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.-  К.: Рад. школа, 1971.

4. Пентилюк М.І. Особливості технологій урок. « Дивослово.»- 1998.- № 4. 

5. Плисько К.М. Викладання синтаксису української мови.- К.: Рад. школа, 1978.

6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. 

7. Симоненкова Т. Нові форми проведення уроків з мови. – Дивослово. – 1998. - № 5.

Подобається