Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

«ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ МОДЕЛІ - ЗАПОРУКА У РОЗВИТКУ УСПІШНОЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НА УРОКАХ ФОРТЕПІАНО В ДМШ»

 

«Вплив музики на дітей благодатно, і чим раніше вони почнуть відчувати його на собі, тим краще для них».

В.Г.Бєлінський

«Дитина, що випробував радість творчості навіть у мінімальному обсязі, стає іншим, ніж дитина, наслідує актам інших.»

Б.Асафьев

«Любити музику як живе мистецтво, йому самому що приносить радість, він повинен відноситься до музики з хвилюванням і ніколи не забувати, що не можна викликати в дітях любов до того, чого не любиш сам, захопити їх тим, чим сам не захоплений.»

Д.Б.Кабалевский

«Навчати музиці можна і потрібно кожної дитини, як читання, математики, письма, адже музика-це цілий світ, і не пускати туди дитину - означає позбавляти його краси, гармонії і польоту душі.»

Д.Б.Кабалевский

 

ВСТУП

 

Кажуть, що в десять років чоловік - геній, у двадцять - талант, а в тридцять - звичайна людина. У всіх бувають задатки, але не всі їх розвивають.

Є багато професій на землі. Серед них професія вчителя не зовсім звичайна. Вчителі зайняті приготуванням нашого майбутнього, вони виховують тих, хто завтра змінить наше нинішнє покоління. Вони, так би мовити, працюють з "живим матеріалом", псування якого прирівнюється майже до катастрофи, тому що упущені ті роки, що були спрямовані на навчання.

Професія вчителя вимагає всебічних знань, безмежної душевної щедрості, мудрої любові до дітей. Тільки щодня з радістю віддаючи себе дітям, можна наблизити їх до науки, заохотити до праці, закласти непорушні моральні основи.

Діяльність вчителя - це всякий раз вторгнення у внутрішній світ вічно мінливого, суперечливого, зростаючого людини. Ніякими підручниками не можна замінити співдружність педагога з дітьми.

Здоров'я лежить в основі благополуччя будь-якої людини, адже тільки здорова людина може домогтися успіхів у житті, бути активним творцем в навколишньому світі. Рівень сучасного життя висуває високі вимоги до людини та її здоров'ю. У зв'язку з цим зросла увага і до здоров'я дітей. Проблема здоров'я дітей постає особливо гостро, тому що стан здоров'я підростаючого покоління є показником благополуччя суспільства, що відображає не тільки дійсну ситуацію, але і дає прогноз на перспективу.

Більшість дітей шкільного віку мають різні відхилення у стані здоров'я: ослаблення зору, пам'яті, опорно-рухового апарату, неврологічні порушення і т.д., що веде до відставання в навчанні, так як пропуски через хворобу ведуть до прогалин у знаннях. Саме з цього обрана мною тема є найбільш актуальною та продиктована сучасними тенденціями в стані здоров'я нації. Все це вимагає від педагогів нових підходів в освіті та вихованні дітей, заснованих на принципах здоров’язбереження.

Таким чином, метою даної роботи є вивчення досвіду використання здоров'язберігаючих технологій стосовно практиці викладання в ДМШ.

Які завдання ми ставимо перед собою?

• систематизувати наявний досвід по введенню здоров'язберігаючих технологій в навчальний процес;

• сприяти підвищенню грамотності педагогів у цьому питанні;

• визначити найбільш доцільні критерії уроку зі здоров'язберігаючої установкою;

• показати практичні шляхи для введення здоров'язберігаючих технологій в навчальний процес ДМШ;

• підтвердити позитивний вплив здоров'язберігаючих технологій на формування психічного здоров'я учнів;

• надати допомогу у формуванні внутрішнього світу і самопізнанні (емоційно-психічного розвитку та психокорекції);

• створення умов, надання шансу кожній дитині для пошуку і виявлення індивідуальних для нього способів спілкування з музикою.

 

1. Здоров'язбереження як запорука успішного навчання

 

Освітнє установа покликана забезпечити не тільки навчальний процес, але й сприяти нормальному розвитку учнів і охорони їх здоров'я. Звичайно, школа не може брати на себе медичні функції та обов'язки. Саме ми, педагоги, повинні створити умови для успішного навчання, тому знання по збереженню здоров'я дітей є важливим елементом професійної компетентності в нашій діяльності.

Безсумнівно, що успішність навчання в школі визначається станом здоров'я, з яким дитина поступила в школу. Надалі збереження і зміцнення здоров'я школярів буде залежати від правильної організації навчального процесу. Але для цього педагогам потрібно навчитися здоров'язберігаючим технологіям, що дозволить працювати так, щоб не завдавати шкоди здоров'ю своїх учнів і собі в тому числі, і на уроках, і в загальній програмі роботи школи.

 

2. Здоров'язберігаючі технології - що це таке?

 

Що ж таке здоров'язберігаючі освітні технології? Під здоров'язберігаючими освітніми технологіями в широкому сенсі можна розуміти всі технології, використання яких в освітньому процесі йде на користь здоров'я учнів. До здоров'язберігаючих будуть відноситися педагогічні прийоми, методи і технології, які не завдають шкоди здоров'ю учнів і педагогів, забезпечують їм безпечні умови перебування, навчання та роботи в освітньому процесі.

Особливості здоров'язберігаючих технологій полягають у їх раціональності, спільної організації діяльності вчителя і учнів, без яких неможливо досягти ефективності навчання. Це дає можливість вчителю вирішувати проблеми навчання успішніше, а учням полегшує напруженість навчального процесу. Тим самим створюється освітня середа, яка забезпечує зняття багатьох негативних факторів.

В основі моделі здоров'язберігаючої навчання знаходяться дві складових: «навчальна» і «зберігаюча» здоров'я дитини середа.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«Навчальна середа» пов'язана з розвитком інтелектуальних і творчих здібностей дитини, що базується на педагогіці, в основі якої лежать активні форми і методи навчання. «Зберігаюча здоров'я середа» спирається на створення психологічного комфорту, емоційної чуйності. До «зберігаючої середи» відносяться санітарно-гігієнічні вимоги. Наприклад, в музичній школі це повинно бути провітрене приміщення, так як свіже повітря є тим середовищем, в якій добре працює мозок, легені; сяючі чорно-білі клавіші інструмента - це установка на діяльність; достатнє освітлення - комфортна робота для очей без зусиль і напруги. Педагог повинен відчувати, коли дитина втомилася, так як у нього пропадає зацікавленість, увага стає розсіяною, та вживати всі можливі методи і прийоми для зняття стомлення, в тому числі і фізичні вправи, (п'ятихвилинки) для зняття напруги.

Здоров'язберігаючі технології покликані забезпечувати повагу до особистості кожної дитини, створювати умови для розвитку його впевненості в собі, ініціативності, творчих здібностей, самостійності і відповідальності. Педагоги, зберігаючи здоров'я дітей, повинні звести до мінімуму всі фактори ризику: стресовий вплив на дитину, невідповідність методик і технологій навчання віковим особливостям дітей, невідповідність умов навчання санітарно-гігієнічним вимогам і т.д.

 

3. Дитяча музична школа як здоров'язберігаюча педагогічна система

 

Модернізація освіти передбачає обов'язкове впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчальний процес. У системі загальної освіти питання про збереження здоров'я школярів розроблено достатньо повно і носить систематичний характер. Можливості додаткової освіти в цієї сфері вивчені в меншій мірі, хоча музичні школи можуть бути віднесені до здоров'язберігаючим педагогічним системам. Додаткова музична освіта дітей дає можливість кожній дитині задовольнити свої індивідуальні пізнавальні, естетичні, творчі запити, сприяє зняттю психологічного бар'єру, формування культури здоров'я.

Цього бажають батьки, розуміючи, що навчання музиці допоможе прищепити дитині навички, необхідні в житті. Зараз багато батьків змушені інтенсивно працювати, в той час як діти не отримують належної уваги з їхнього боку. Всім педагогам добре відома фраза, яку кажуть батьки, приводячи дитину в музичну школу: «Головне, щоб на вулиці не бігав!».

Але тут варто задуматися, що дає дитині навчання в музичній школі з точки зору здоров'язбереження? Про плюси і мінуси занять в ДМШ можна говорити нескінченно.

Головним аргументом «проти» занять музикою може стати додаткове навантаження: адже дитина повинна проводити частину вільного часу за інструментом, в той час як його однолітки бігають на свіжому повітрі. Додаткові проблеми отримують і самі батьки: дитину треба відвезти на заняття, проконтролювати виконання домашніх завдань.

Але користь від занять музикою незмірно вище всіх турбот.  У дитини удосконалюється фізичний розвиток - розвивається почуття ритму і музичний слух, тренується дрібна моторика і координація рухів, виробляється сила волі, посидючість, виховується сценічна витримка, розвивається увага і пам'ять. Йому потрібно вдома самостійно займатися музикою, вчасно встигати до початку занять, стежити за розкладом і вчитися організовувати свій день так, щоб все встигнути.

Але найголовніше - спілкування в колі близьких за інтересами друзів зніме втому після шкільних уроків, долучить дитину до духовної спадщини минулого, познайомить зі скарбами світової культури, що благотворно позначиться на його здоров'ї.

Величезні можливості для підтримки душевного здоров'я дітей має музикотерапія або оздоровлення музикою. Музикотерапія є цікавим і перспективним напрямом, який використовується в багатьох країнах в лікувальних цілях.

Експериментально доведено, що музика може заспокоїти, але може привести в збуджений стан. Заняття музикою зміцнюють імунну систему, що сприяє зниженню захворюваності, поліпшується обмін речовин, активніше відбуваються відновні процеси.

Доведено, що музика Моцарта добре впливає на психіку, корисна при багатьох соматичних захворюваннях і виразці шлунка. А от зняти дратівливість і нервову напругу допоможе «Місячна соната» Л. Бетховена, «Пори року» П.І.Чайковського. Якщо мучать головні болі, то в якості лікарського засобу можна використовувати «Полонез» Огінського, а поліпшить роботу серця «Елегія» С. Рахманінова. Спів замінює дихальну гімнастику, знімає стрес.

Ще один аспект, який слід враховувати при вступі до музичної школи, - це навантаження, яку щодня буде відчувати дитина. При цьому необхідно враховувати індивідуальні особливості дитини. В залежності від пристосування до нових завдань навчання, можна вирішувати питання про суміщення занять в обох школах. По-перше, розвиваються м'язи пальців, що позитивно впливає на пам'ять, яка буде інтенсивніше розвиватися. Потім дитина навчається більш раціонально використовувати свій робочий день, він буде більш організований.

Обсяг максимально допустимого навчального навантаження учнів повинен відповідати нормам. Завантаженість є каменем спотикання для тих дітей, які зайняті додатковими заняттями музиці. Комфортний розклад стає важливою складовою, оскільки правильно складений розклад попереджає появи перевтоми. З метою виключення перевантаження дітей розклад в музичній школі складається таким чином, щоб дитина могла відпочити після школи і прийти на урок.

 

4. Організація і планування уроку

 

Оскільки основою будь-якого освітнього процесу є урок, то і його вплив на здоров'я учнів є найбільш важливою частиною в цій сфері. Більшість критеріїв, про які говорить традиційна методика, стосуються суто педагогічних аспектів проведення уроку. Однак майже кожен з цих елементів пов'язаний з проблемою збереження здоров'я учнів.

Досвід роботи з дітьми доводить, що педагоги в ДМШ, як правило, стежать за дотриманням режиму шкільних занять: будують урок з урахуванням працездатності дітей, чергують різні види діяльності, виконують гігієнічні вимоги, створюють сприятливий емоційний настрій. Тим не менше, потрібно нагадати про основні моменти навчального процесу.

Я пропоную педагогам своєрідні орієнтири, на які доцільно звернути увагу при проведенні уроку:

- гігієнічні умови в класі повинні відповідати санітарним нормам. Слід підтримувати чистоту, визначену температуру і свіжість повітря, рівень освітленості і т.п.;

- раціональна організація уроку, використання активних форм і методів навчання;

- проведення динамічних пауз, розслаблення під музику і включення ігрових моментів на уроках, гімнастику для очей, проведення інтегрованих уроків.

Число видів навчальної діяльності, використовуваних вчителем, є важливою складовою частиною уроку. До них відносяться наступні види навчальної роботи: словесний, наочний, аудіовізуальний, самостійна робота. Нормою вважається використання 4-7 видів роботи за урок, але не менше трьох. Одноманітність уроку сприяє стомленню школярів. Разом з тим необхідно пам'ятати, що часті зміни одного виду діяльності на інший вимагають від учнів додаткових зусиль, що також призводить до швидкої стомлюваності. Про це слід пам'ятати педагогам теоретичних дисциплін в ДМШ.

Слід враховувати тривалість і періодичну зміну різних видів навчальної діяльності. Нормою тривалості одного виду роботи вважається 7-10 хвилин. Якщо протягом уроку по сольфеджіо використовується один вид діяльності або 30-35 хвилин на уроці за фахом займає робота по нотах, то це призведе до зниження рівня сприйняття матеріалу учнем. Необхідно періодично змінювати різні види слухової, рухової та творчої діяльності, де гра гам і арпеджіо змінюється розбором нового нотного матеріалу, повторенням вже вчинених п'єс, які учень знає напам'ять, твором і підбором знайомих мелодій і т. д.

Працездатність у дітей пов'язана з біоритмами і має два основних піку. Перший підйом приходиться на 9-11 годин, другий - на 16-18 годин. Неоднакова розумова здатність учнів і в різні дні навчального тижня. З досвіду роботи можна з упевненістю сказати, що після вихідних у понеділок не слід проводити академічних концертів, заліків та іспитів. Навчальне навантаження протягом тижня має бути розподілене таким чином, що найбільший її обсяг припадає на вівторок і середу. Контрольні й перевірочні роботи з теоретичних дисциплін краще проводити в середині навчального тижня.

Використання методів, що сприяють активізації ініціативи і творчого самовираження учнів. До таких методів відносяться методи вільного вибору (бесіда, вибір прийомів виконання, свобода творчості і т.д.); активні методи (учень в ролі вчителя, навчання дією, рольова гра, учень як дослідник та ін.); методи, спрямовані на розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки та ін. Ці прийоми допоможуть зняти ознаки стомлення, а хронічне стомлення - це одна з головних причин виснаження ресурсів здоров'я школярів.

Давно відомо, що ігри активізують процес навчання. Застосування ігрових технологій на уроках фортепіано в комплексі з іншими методами і прийомами організації навчальних занять, дає можливість зміцнити мотивацію на навчання, підтримувати інтерес і захопленість грою на інструменті, викликати позитивні емоції, тобто створити сприятливий емоційний настрій уроку, розкрити індивідуальність дитини. Для дітей ігри - це ефективний спосіб самореалізації та самовираження.

Психологічний комфорт учня на уроці - це важлива умова для збереження здоров'я учня. Його поза повинна відповідати характеру задачі, яку педагог перед ним поставив. Дитина приходить на уроки в ДМШ після того, як провів півдня в школі, відсидівши за партою, а тут знову доводиться сидіти за інструментом, тримати лікті, ставити пальці, уважно дивитися в ноти, не скручувати ноги «калачиком». Треба пам'ятати, що у 6-7-річної дитини продовжується формування опорно-рухового апарату, відбувається заміна хрящової тканини на кісткову тканину, тому більше 25 хвилин дитина не може сидіти в одному положенні. У малюків м'язи плечового поясу і стегон розвинені добре, а м'язи спини ще слабо розвинені, тому сидіти у вимушеній позі йому дуже важко. Дитині слід давати можливість порухатися, розім'ятися, відпочити, перемінити позу. Слід давати учневі можливість розслабитися, відкинутися на спинку стільця, коли ви просто розмовляєте з ним, і налаштовуватися на виконання, коли починається робота над твором.

Гра на фортепіано розвиває дрібні м'язи кистей рук учнів (дрібну моторику), що істотно полегшує навантаження на руки дітей і навіть почерк у них стає краще. Для відпочинку можна використовувати проплескування ритмічних малюнків, розкладання знайомих пісеньок на картках. Із задоволенням виконують діти різні пальчикові вправи.

Таким чином, пріоритетним методом збереження і зміцнення здоров'я дітей та підлітків на уроках фортепіано є раціональне використання різноманітних засобів і форм фізичного виховання при оптимальній руховій активності, відповідної гігієнічним нормам на основі вікових особливостей дітей.

Сприятливий психологічний клімат на уроці також служить одним з показників успішності його проведення: заряд позитивних емоцій, отриманий учнем на уроці, створює атмосферу творчості і взаєморозуміння. І навпаки: наявність стресів, постійна напруга, негативні емоції з обох сторін свідчать про переважання на уроці тенденцій, згубно позначаються на здоров'ї учня.

В особистості педагога, яким він має бути, не останнє місце займає проява доброзичливості вчителя. На уроці повинно бути місце емоційній розрядці: посмішці, дотепного жарту, веселим і необразливо порівнянь,

Особливу увагу слід приділити системі виставлення оцінок за урок, на академічних концертах і іспитах, різних контрольних прослуховуваннях, без урахування якої можна отримати негативний вплив на здоров'я дитини і успішність навчання в ДМШ.

На уроці педагог завжди знаходить можливість заохотити учня за старанність, відзначити поліпшення або недоробки в домашніх заняттях. Оцінки виставляються з урахуванням індивідуальних здібностей учнів. Добрий результат дає обговорення оцінки за урок спільно з учнем, щоб він розумів, до якого результату повинен прагнути.

На підсумкових прослуховуваннях, академічних концертах, перевідних і випускних іспитах комісія прислухається до думки педагога за фахом, характеристиці музичних даних учня, аналізу виконання творів, тому оцінка являється об'єктивною і укладає в собі дбайливе ставлення до психологічному стану учня.

Таким чином, приведення у відповідність академічних вимог можливостям учнів, індивідуалізація цих вимог, додання змісту освіти особистісного сенсу дозволяють створити умови для розкриття можливостей учня, що робить навчання успішним і допомагає уникати негативних моментів, що впливають на його психіку.

Особливістю здоров'язберігаючого підходу є момент закінчення уроку і перехід учня на наступний урок. Я вважаю, що необхідно побажати йому гарних оцінок з інших предметів, щоб він відчував зацікавленість вчителя в його навчанні, впевненість у своїх силах. Все це сприятиме формуванню культури спілкування і поведінки поза уроком, і чим раніше ми почнемо проводити цю роботу, тим швидше це перейде не тільки в звичку, але і в характер людини.

Показником ефективності проведеного заняття можна вважати стан і вигляд учня, що виходить з уроку: спокійне, ділове, стомлене, розгублене або знервованим.

Таким чином, раціональна організація уроку включає в себе різноманітні види діяльності, частоту їхнього чергування, насиченість уроку, зміну пози, фізичні та емоційні розрядки. Все це знімає проблеми перевтоми, відсутність інтересу до гри на інструменті, діти будуть зберігати активність до кінця уроку, їм буде подобатися дізнаватися все більше нового.

 

Висновок

 

На закінчення хочеться підкреслити, що реалізація здоров'язберігаючої освітньої моделі підтверджує ефективність застосування сучасних здоров'язберігаючих технологій на уроках фортепіано в ДМШ, досягаючи при цьому позитивних результатів. Збагачення учня досвідом емоційного ставлення до дійсності є важливим аспектом духовного розвитку дитини - його духовного здоров'я. Сама система навчання в ДМШ, що припускає індивідуальні заняття, таїть у собі величезні можливості, основне достоїнство і цінність яких полягає в їх гуманістичної спрямованості. Пробудити закладене в дитині творче начало, допомогти зрозуміти і знайти себе, зробити перші кроки для радісної і наповненою сенсом життя - ось мета, до якої має прагнути вчитель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури

 

1.       Возвышаева И.В.. Охрана здоровья детей и подростков в Российской Федерации: Законодательные и нормативные аспекты./И.В.Возвышаева //Школа здоровья. – 2001, №1.

2.       Горяев В.. Здоровье детей – категория педагогическая. /Статья/ Воспитание школьников. - 1999, №1.

3.       Дополнительное образование как система технологий сохранения и укрепления здоровья детей: Учебное пособие. - /Н.В.Сократов и другие. – Оренбург.: 2001.

4.       Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии. – М.: АРКТИ, 2003.

Соковня-Семенова И.И.. Основы физиологии и гигиены детей и подростков. – М.: Академия, 1999

 

Подобається