Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

Дистанційний курс

 

Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності. Необхідність  цих  процесів  диктується  входженням  України  у Європейське  освітнє  і  наукове  поле.  Україна  здійснює  модернізацію освітньої  діяльності  в  контексті  європейських  вимог,  дедалі  наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.  В  останні  роки  в  Україні  почали  розвиватись  технології  дистанційного навчання (distance learning). По  суті  сучасні  технології  дистанційного  навчання  формують прогресивну  парадигму  викладацької  діяльності,  що  забезпечує  необхідну ефективність  і  відповідає  вимогам  часу.  Дистанційне  навчання    поступово займає своє особливе місце у системі середньої освіти в України. 

Перша модель дистанційного навчання виникла у Англії ще у 1840 році, коли  проф.  Ісаак  Пітман  запропонував  студентам  здобувати  освіту.

 

Основами дистанційного навчання школярів можна вважати:

  • відкритість та індивідуальний підхід у процесі організації навчання;
 
  • закріплення за школярем персонального вчителя-тьютора, який поєднує в собі якості вчителя, консультанта й керівника і спілкується за допомогою різних інформаційно-комунікаційних засобів (чатів, форумів, Інтернет-конференції тощо);
 
  • створення сприятливих умов навчання кожного учня, який хоче опанувати програмовий матеріал.