Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Інформація для батьків

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting
 

 

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

Наказ

      01.06.2018                                                                                                                  №

 

Про зарахування дітей

до 1-х класів 2018/2019 н.р.

 

 

         На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних   та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  05.05.2018 №564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 №1/9-292 «Лист роз’яснення щодо  застосування окремих   положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних   та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 08.05.2018 №45 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти району на 2018/2019 навчальний рік»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати до 1-х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими)  братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ХСШ №73,  дітей працівників закладу освіти згідно зі списком:

 


2. Затвердити список дітей, які мають право брати участь у жеребкуванні:


3. Провести жеребкування  на 55 вільних  місць в актовій  залі ХСШ №73:

3.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас

 

3.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи.


4.Провести жеребкування за допомогою пристрою та жеребків.

05.06.2018

5.Визначити, що загальна кількість жеребків дорівнює кількості дітей, які претендують на вільні місця та становить  92.

5.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас дорівнює – 33 жеребків

5.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи дорівнює – 61 жеребків.

6.Визначити, що кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, становить 55.

7.Заступнику директора з навчально - виховної  роботи  Шумаковій С.В. оприлюднити на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті ХСШ №73:

7.1. список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

7.2. оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

7.3.інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

7.4. наказ про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

До 05.06.2018

8. Виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор  ХСШ №73                                             Т.В. Михайленко

       

Шумакова 7100 190

 

СПИСОК

1.Зарахувати до 1-х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими)  братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ХСШ №73,  дітей працівників закладу освіти згідно зі списком:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ХСШ № 73

___________Т.В. Михайленко

 

 

ПОГОДЖЕНО

педрадою закладу

протокол від  01.06.2018 № 8

Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 73


 

ПОРЯДОК

проведення жеребкування

для зарахування дітей до 1 класу

до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

на вільні місця

 

 

 1. Загальні положення

 

1.Цей порядок розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 №564/32016 і визначає процедуру проведення конкурсного відбору (далі - жеребкування) дітей для зарахування на вільні місця до Харківської  спеціалізованої школи  І - ІІІ ступенів №73  Харківської міської ради  Харківської  області  (далі – ХСШ №73).

2.Жеребкування – спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця.

3.Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться                          за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

4. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих                                   в установленому порядку.

5.Жеребкування проводиться, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв на зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах. 6.Зарахування учнів до 1-х класів відбувається за такими правилами:

 • до 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування ХСШ №73, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та / або сестрами дітей, які здобувають освіту у ХСШ №73, чи дітьми працівників цього закладу;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування, за результатами жеребкування.

7.Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.

8.Впродовж двох робочих днів після зарахування дітей, які мають бути зараховані до 1 червня (тобто не пізніше 3 червня), школа має оприлюднити на своєму інформаційному стенді і сайті:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування (у разі його проведення);

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ директора про утворення конкурсної комісії з трьох осіб для проведення жеребкування (у наказі визначається склад комісії, процедура проведення жеребкування).

 

 1. Конкурсна комісія

 

1.Для проведення жеребкування створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням педагогічною радою закладу освіти.

2.До складу конкурсної комісії входить учителі початкових класів. Головою приймальної комісії є заступник директора з навчально-виховної роботи, який здійснює керівництво початковими класами.

3. Конкурсна комісія збирає, перевіряє наявність документів та приймає рішення про допуск до участі у жеребкуванні на підставі заяви батьків та зазначених документів:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • оригінал або копія медичної довідки форма №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про резуольтати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
 • оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності)

4  На першому засіданні конкурсна комісія вирішує питання:

4.1.Розробляє процедуру  проведення жеребкування для зарахування дітей до ХСШ №73 на вільні місця.          

4.2.Визначає тип пристрою для проведення жеребкування.

4.3.Визначає  тип жеребків для проведення  жеребкування.

4.5.Призначає  у  разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи члена комісії для діставання  з пристрою жеребка.

5.Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

6.Секретар конкурсної комісії фіксує інформацію про результат кожного учасника жеребкування відразу у протоколі засідання конкурсної комісії та підписується усіма членами конкурсної комісії.

7.Відповідальність за дотримання порядку проведення жеребкування на вільні місця покладено на голову конкурсної комісії.

3. Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей

до ХСШ №73 на вільні місця

 

 1. Жеребкування проводиться на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.
 2. Жеребкування проводиться  в приміщенні ХСШ №73.
 3. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу.
 4. Жеребки  (картки, аркуші паперу тощо)  повинні бути  однаковими                   за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками.
 5. Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.
 6. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця.
 7. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць.
 8. Перед початком жеребкування голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії в алфавітному порядку зачитує список дітей, які беруть участь   у проведенні жеребкування та  є претендентами на вільні місця.
 9. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії наголошує, що загальна кількість жеребків дорівнюэ кількості дітей,                      які претендують на вільні місця (називає кількість дітей, які претендують на вільні місця).
 10. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії наголошує, що кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць (називає кількість вільних міст).
 11. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії обов’язково демонструє присутнім учасникам жеребкування жеребки, перераховує їх кількість до їх поміщення у пристрій;  учасники жеребкування мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.
 12.  Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування (один з батьків дитини або уповноважена батьками  особа)  дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованого в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст.
 13. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.
 14. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголосити результати жеребкування – називає прізвища  учасників  жеребкування, які  будуть зараховані до 1-х класів.
 15. Секретар конкурсної комісії фіксує в протоколі результати жеребкування, протокол повинні  підписати  усі члени конкурсної комісії.

 

 1. Зарахування до ХСШ №73

 

 1. Результати жеребкування є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.
 2. Зарахування дітей на вільні місця відбувається за результатами жеребкування до 15 червня включно.
 3. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
 • До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • Впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування на вільні місця.

 

 

 

Прикінцеві положення

1.Учасник жеребкування може звернутись зі скаргою до управління освіти  Немишлянського району протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

2. Рішення конкурсної комісії є остаточним і не може бути зміненим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Шановні батьки! До 31 травня 2018 року ви повинні надати заяву, копію свідотства про народження, копію паспорта мами, тата і медичну карту за формою 086-1/0
 

ГРАФІК

проведення профілактичних медичних оглядів

у 2017/2018 навчальному році

 

Дата проведення

Класи

06.12.2017

2-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г

08.12.2017

2-А, 2-В, 7-А, 7-Б, 7-В

11.12.2017

3-А, 6-А, 6-Б, 6-В, 10-А

13.12.2017

3-Б, 5-А, 5-Б, 5-В

15.12.2017

3-В, 4-А, 4-Б, 4-В

04.05.2018

9-А, 9-Б, 9-В, 11-А

 

 

 

 

 

 

Акція «Діти в небезпеці»
Завідуюча шкільним бібліотечно-інформаційним центром ХСШ № 73 м. Харкова Ковальковська Наталія Василівна

Ми багато кажемо про «інформаційний вибух», про потоки інформації, про інформованість. Дійсно, інформація – це добре. Але вона може бути дуже небезпечною для наших дітей. Хочу подивитися на цю проблему очима бібліотекаря і просто мами. Я народилася у най читаючій країні. За останні десятиріччя багато чого змінилося. Зараз кажуть про те, що діти не читають. Як бібліотекар, я можу стверджувати, що це не зовсім так. Читання стало більш «діловим». Діти читають за шкільною програмою, щоб отримати гарну оцінку. А у вільний час вони полюбляють пограти на комп’ютері, подивитися телевізор. Дітям молодшого шкільного віку дуже подобаються американські та японські мультфільми. Яскраві та динамічні зображення заворожують малечу. При перегляді цих небезпечних мультиків активно експлуатується мимовільна увага. Але мимовільну увагу не можна довго використовувати. Це не є корисним для здоров’я дитини. У неї виснажується енергетичний ресурс психіки. У результаті знижується увага та можливості пізнавальної сфери. Дитина втрачає мотивацію до навчання. Після перегляду таких мультфільмів дитині дуже важко втримувати довільну увагу на дрібних чорних буквах.

Труднощі читання формують труднощі освоєння інших шкільних предметів. Зараз у бібліотеці можна бачити підлітків, які не можуть читати книги без яскравих ілюстрацій. Вони або нічого не читають, або перегортають сторінки коміксів чи журналів, залишаючись пасивними споживачами чужих зображень. Захоплення такими мультиками готує грунт для залежності від комп’ютерних ігор. Багато батьків, на жаль, недооцінюють вплив цих ігор на психіку дитини. Подивіться уважніше на те, що робить ваша дитина. А вона пакостить сусіду, вбиває ворога… Підліток, що проводить тривалий час за такими іграми, стає роздратованим, агресивним, його зацікавлення переходять з навчальної площини у площину ігрову. У нього порушується сон, все це приводить до стресів. Стреси, в свою чергу, руйнують клітини головного мозку, відповідальні за пам’ять, знижують імунітет. Страхітлива картина. Так? Якщо до цього додати загальновизнаний факт присутності жорстокості та насильства на екранах наших телевізорів, потока, м’яко кажучи, неспокійної інформації з випусків новин, то час говорити про «інформаційну хворобу». Але не так все безнадійно. Спробуйте замінити комп’ютерні ігри та перегляд телевізора сімейним читанням вголос. Ніщо так не зблизить вас з дитиною, як спільні переживання за долю Сірої Шийки, спільне прочитання та обговорення «Маленького принца».

 РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

 

Доклад зав. библиотекой Ковальковской Н.В. на заседании

родительского комитета школы

 

Я не сомневаюсь, что здесь собрались папы и мамы, живо интересующиеся воспитанием и обучением своих детей. Мои слова будут обращены и к тем родителям, которые приобрели для своих чад домашние детские библиотеки, и к тем, кто таких возможностей не имеет. Все мы хотим видеть своих детей умными, здоровыми, думающими, грамотными, порядочными людьми. А что же означает быть сегодня грамотным? Сегодня быть грамотным – это иметь образование на уровне средней школы, уметь общаться на родном и иностранном языках, уметь быстро и качественно работать с информацией, т.е. прочитывать, выбрать и организовать информацию, сделать заметки по тексту, изложить, написать ответный текст.

Итак, мы видим, что грамотность начинается с умения читать. Технике чтения дети учатся, как правило, в начальной школе. Но одно дело читать, а другое – понимать и анализировать то, что читаешь. Все знают поговорку «Смотрит в книгу, а видит …». Так вот, по данным статистики, от 25 до 40% людей испытывают трудности с чтением: им трудно читать книги, периодику, им трудно воспринимать информацию, у них просто нет привычки читать.

Но есть выход из этой ситуации. Нужно просто больше читать, тренируя свой мозг. Если вы читаете 11 страниц в день, то вы поддерживаете те умения, которыми уже обладаете. Чтобы улучшить свои умения, нужно читать больше этой нормы. Очень хорошо, прочитав стихотворение, сказку, рассказ, книгу, обсудить ее. При обсуждении мы задаем вопросы и отвечаем на них, пересказываем и обсуждаем, комментируем и высказываем свое мнение. Мы много думаем, когда читаем! Именно поэтому учителя и говорят, что главные умения, которые нужно приобрести, умения отличающие человека от животных – это умения читать и писать!

Все вы помните, что несколько десятилетий назад мы жили в самой читающей стране мира. Сейчас другие времена, другие нравы. Будет неправдой сказать, что наши дети не читают вовсе. Но интерес к чтению, в целом, снизился, чтение стало более «деловым», т.е. дети читают по школьной программе, для того, чтобы получить хорошую оценку. А вот в свободное время дети смотрят телевизор, играют на компьютере. Многие родители, к сожалению, недооценивают то влияние, которое оказывают компьютерные игры на психику ребенка. Посмотрите повнимательнее в чем главная задача многих игр. В том, чтобы напакостить соседу, в том, чтобы убить врага. Ребенок, проводящий долгое время за такими играми, становится раздражительным, агрессивным, его интересы смещаются из поля учебного в поле игровое, у него нарушается сон, все это приводит к стрессам. А вот стрессы разрушают клетки головного мозга, ответственные за память, снижают иммунитет. Страшная картинка. Правда? Если к этому добавить общеизвестный факт присутствия жестокости и насилия на экранах наших телевизоров, потока, мягко говоря, неспокойной информации, обрушивающейся из выпусков новостей, то впору говорить об «информационной болезни». Но на самом деле не все так безнадежно. Попробуйте заменить компьютерные игры и просмотр телевизора семейным чтением вслух. Ничто так не сблизит вас с ребенком, как совместные переживания за судьбу Серой Шейки, совместное прочитывание и обсуждение «Маленького принца». И вообще, просто читайте сами, прививайте любовь к книге у ребенка еще тогда, когда он не умеет читать. Чем больше вы будете общаться со своим ребенком, чем больше вы сможете вложить любви в сердце вашего ребенка (любви к животным, к природе, к людям, любви к чтению),  тем больше у вас шансов сохранить духовную близость с вашим ребенком и в подростковом возрасте, и в последующем.

Еще один момент: тщательно выбирайте книги. Эти книги должны нести положительный заряд, воодушевлять ребенка. Включите туда лучшие произведения мировой классической литературы.

Приходите с детьми к нам в школьную библиотеку. Удовлетворить все ваши читательские потребности мы не сможем. Говорю об этом заранее. Уже много лет фонд детской литературы не пополняется. Те поступления, которые есть, финансируются либо спонсорами, либо школой, либо книги просто дарятся детьми и учителями. Но чем сможем, тем поможем. Кто хочет найти, всегда найдет у нас что-то интересное для себя.

ЗАПИТУВАЧАМ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Назва документу

Завантажити

Контактна інформація

Форма та порядок подання запиту на інформацію

Запит на інформацію (зразок)

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Наказ МОН України № 562 від 09.06.2011 "Про реалізацію Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 
 Електронна версія посібника з онлайн безпеки, що підготовлений фахівцями ''Київстар'' та Інституту психології ім.Г.С. Костюка НАПН України у рамках соціальної програми ''Безпека дітей в Інтернеті''

Hавчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів ''Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі''
(авт. Кочарян А.Б., Гущина Н.І.)


Про безпеку в інтернеті

З кожним роком все більше українських дітей користується Інтернетом у повсякденному житті. Можливість підключитися до Мережі не тільки через ПК, але й за допомогою мобільних телефонів сприяє цій тенденції. Інтернет надає дітям та молоді неймовірні можливості для здійснення відкриттів, спілкування й творчості. Поте оскільки з самого початку Інтернет розвивався без будь-якого контролю, сьогодні він містить величезну кількість інформації, причому далеко не завжди безпечної. У зв'язку із цим виникає проблема забезпечення безпеки дітей. А хто їм може в цьому допомогти, якщо не батьки?

Потреби в Інтернеті дітей різних вікових груп.

Дитині до 7 років цікаво й необхідно грати, особливо – у розвиваючі та сюжетно-рольові ігри. Яким би іграм не надавала перевагу дитина – віртуальним, чи іграм з батьками та іншими дітьми, - все буде корисно для його розвитку, зрозуміло, якщо дотримувати часових обмежень. Інакше віртуальні ігри можуть швидко стати для дитини сенсом життя, а реального спілкування вона буде уникати. Відводьте на віртуальні ігри півгодини в день, а на ігри з однолітками – 3-4 години.
З 7 до 11 років, діти як і раніше люблять грати та прагнуть використовувати Інтернет саме як майданчик для ігор. Але в цьому віці в дітей прокидається т.зв. соціальне «Я». Дітям важливо зайняти значуще місце в житті свого маленького світу: класу, школи, дружити з однолітками. Тут їй буде потрібна реальна допомога та просто увага батьків. Перші невдалі спроби дружби в початковій школі можуть травмувати дитину. В цьому випадку батьки зможуть дати йому практичні поради щодо встановлення контакту з однолітками, разом беручи участь у віртуальному спілкуванні в мережі. Зрозуміло, у всьому необхідно дотримуватись міри, і тоді Інтернет стане дитині помічником у подоланні бар'єрів спілкування, партнером по розвиваючим іграм, учителем у вивченні іноземних мов, джерелом необхідної інформації для уроків і просто – музики, картинок та фотографій, мультфільмів і позитивних емоцій.
Дитина в 11-14 років – це підліток. І найголовнішою, провідною його діяльністю є спілкування з однолітками. Тут Інтернет може стати просто незамінним помічником. Але, знов таки, все добре в міру! Інтерактивне спілкування потрібно обов'язково поєднувати з реальним. Після 11 років у підлітків починає активно пробуджуватись інтерес до питань дорослого життя, психології статей та всього, що з цим пов'язане. Важливо, щоб відповіді на свої питання підліток знаходив в першу чергу у батьків, а не на сумнівних сайтах. Крім того, у цьому віці в дітей з'являються кумири: співаки, спортсмени та артисти, про яких їм хочеться довідатися все. В цьому випадку Інтернет – кращий помічник та інформатор. Але батькам потрібно бути пильними, адже зірок часто супроводжує скандальна інформація.
Дитина старше 14 років – уже досить доросла людина, яка вважає, що сама краще знає, як їй потрібно поводитися, яку музику слухати, що читати, з ким спілкуватися. Цікавтеся всім тим, чим цікавиться ваша дитина, намагайтеся розібратися в колі його інтересів і спілкуйтеся з ним про них, навіть якщо це «не Ваша тема». Починаючи з цього віку з дитиною можна говорити і про вибір майбутньої професії. А в Інтернеті можна знайти безліч інформації, що допоможе дитині визначитися, а Вам – контролювати та, якщо буде потреба, коректувати вибір дитини, знаходячи більш повну інформацію про переваги й про недоліки різних професій.

Інтернет-ризики для дітей

- ''Дорослий'' контент: еротика, азартні ігри, реклама тютюну та алкоголю.
- Незаконний контент: порнографія.
- Он-лайн насильство: заклики до асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, суїцидальної поведінки, сексуальної експлуатації тощо.
- Розголошення приватної інформації, яка може бути використана проти дітей та їхніх родин.
- Контент, що може задати фінансових збитків - короткі номери й платні сервіси, що тарифікуються окремо, різного роду лотереї, тощо.
- Інтернет-залежність. 

Виконання наступних пунктів допоможе захистити вашу дитину під час перебування її в мережі:


1. Виконання трьох основних правил:
a) Приділяйте увагу захисту устаткування та інформації:
• Регулярно обновляйте операційну систему.
• Використовуйте антивірусну програму.
• Застосовуйте брандмауер.
• Створюйте резервні копії важливих файлів.
• Будьте обережні при завантаженні нових файлів.
b) Захистіть себе в он-лайні
• З обережністю розголошуйте особисту інформацію.
• Думайте про те, з ким про що розмовляєте.
• Пам'ятайте, що в Інтернеті не вся інформація надійна та не всі користувачі відверті.
c) Дотримуйтеся правового поля
• Законів потрібно дотримуватися навіть в Інтернеті.
• Дотримуйтеся загальноприйнятих норм спілкування
• При роботі в Інтернеті не забувайте піклуватися про інших так само, як про себе
2. Створіть безпечну зону та контролюйте дотримання дитиною меж цієї зони
Постарайтеся разом з дитиною, знайти корисні, цікаві й безпечні сайти, які вона переважно буде відвідувати надалі. Періодично відвідуйте їх разом. З таких сайтів сформуйте список дозволених сайтів в програмному забезпеченні системи мережної безпеки вашої системи, наприклад - для цього можна застосувати налаштування параметрів оглядача (не забудьте при цьому програмно заборонити доступ до налаштувань з сторони інших користувачів). В цьому випадку якщо дитині необхідно зайти на новий сайт, їй прийдеться попросити вашої допомоги на додавання його адреси в перелік дозволених сайтів, отже ви матимете змогу оцінити безпечність сайту до того, як він стане вільно доступним дитині. Крім того корисно встановити програму – фільтр. За допомогою програм фільтрації можна встановити обмеження веб-сайтів на основі змісту. Це означає, що встановивши й настроївши таку програму, Ви можете заблокувати для дитини доступ до сайтів, які містять матеріали, визначені як небезпечні (порнографія, насильство, суїцид тощо). 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ
Про прийоми маніпуляцій в мережі


Щоб забезпечити безпеку свої дитини, Вам необхідно знати, якими прийомами злочинці користуються в Інтернеті найчастіше:
• Намагаються викликати жалість. Наприклад, розповідають, що їдуть з країни, і не можуть взяти із собою чудове кошеня, тому шукають гідного для нього господаря; пропонують дитині зустрітися й подивитися/забрати нещасну тварину.
• Привертають увагу за допомогою незвичайних, яскравих речей, які так подобаються дітям, а потім – пропонують купити/виграти/отримати в подарунок під час особистої зустрічі.
• Підвищують самооцінку дітей, розповідаючи про те, які вони чудові й унікальні, але ніхто, за винятком, зрозуміло, злочинця їх не розуміє. Діти дуже люблять, коли їх хвалять і часто готові на все, щоб похвали не припинялись.
• Звертаються до дитини від імені знайомих, авторитетних людей. Наприклад, представляються друзями батьків або співробітниками правоохоронних органів та просять надіслати важливу конфіденційну інформацію про себе, родину, оселю.

Про інтернет-залежність


Підтримання здорового балансу між засобами розваг та іншими видами діяльності в житті дітей було завжди проблемою для батьків. Internet зробив це завдання ще більш складним. Можливості, які надає Internet для спілкування та онлайнових ігор, означають, що багато дітей і підлітків втрачають відчуття часу, знаходячись в онлайні. 
Ось кілька порад, як можна допомогти вашим дітям встановити здоровий баланс між використанням Internet та іншими видами діяльності • У розмові з дитиною, в якої є ознаки інтернет-залежності важливо не протиставляти інтернету реальне життя, а показати, як вони можуть доповнювати одне одного! Ваша дитина безмірно захоплена іграми-стрілялками? Чудово, запропонуйте їй стати сильним героєм не тільки на екрані мобільного телефону або монітора, а насправді зайнятися спортом, навчитися прийомам самооборони тощо. Сходіть разом у спортзал, знайдіть підходящу спортивну секцію.
• Важливо правильно використати властиву кожній дитині рису – цікавість! Добре знаючи свою дитину, ви обов'язково знайдете в навколишньому світі речі, які її неодмінно зацікавлять.
• Розробіть правила використання інтернету. Постарайтеся встановити такі часові обмеження на роботу в інтернеті, щоб у дитини залишався час для інших занять і, головне, для фізичної активності. Комп'ютер краще розміщати не в дитячій кімнаті, а в кімнаті для дорослих. Тоді у вас буде більше можливостей слідкувати за тим, що дитина на ньому робить. 
• Обов'язково проаналізуйте свою поведінку – чи не занадто багато часу Ви проводите в Інтернеті? Адже діти прагнуть брати приклад зі своїх батьків.

Азартні ігри в Інтернеті

Багато дітей люблять використовувати Web для пошуку розваг, таких як онлайнові ігри. Інколи, коли вони шукають новий ігровий сайт, вони також можуть натрапити на сайт з азартними іграми. В той час, як більшість звичайних ігор є законними для використання дітьми, ігри на віртуальні гроші та азартні ігри на реальні гроші не є законним. 
Як розрізнити різні типи сайтів:
- Ігрові сайти, зазвичай пропонують ігри в карти, дошки, слова, аркадні іграшки або головоломки з автоматичним відстеженням та підрахунком балів. Ніяких грошей — ані віртуальних, ані реальних.
- Сайти з іграми на віртуальні гроші можуть включати сценарії, де люди виграють або програють якісь несправжні гроші.
- Сайти з азартними іграми зазвичай передбачають вигравання або програвання справжніх грошей.
Батьки мають вирішити, які типи ігор або ігрових сайтів підходять для їхніх дітей. Проте вам слід пам’ятати, що азартні ігри досить часто можуть привести до важких наслідків. Ось деякі речі, які ви можете зробити:
• Знати, які сайти відвідують діти й що вони роблять в онлайні.
• Встановити чіткі правила стосовно того, в які онлайнові ігри можуть гратися ваші діти і те, що комп'ютери з Internet-доступом вони мають тримати у відкритій зоні, а не в їхній власній кімнаті.
• Нагадати дітям про те, що азартні ігри в Інтернеті — не є добре. (Законодавство багатьох країн навіть забороняє дітям грати в азартні ігри).
• Допоможіть вашим дітям зрозуміти, що являють собою азартні ігри. Оператори онлайнових ігор займаються цим бізнесом для отримання вигоди. І вони заробляють більше грошей, ніж виплачують.
• Прослідкуйте, щоб ваші діти завжди питали дозволу, перш ніж вони скористаються вашою кредитною карткою в онлайні. Азартні ігри в онлайні зазвичай потребують використання кредитної картки.
• Поясніть, що азартні ігри в онлайні викликають залежність. Люди можуть годинами гратися в такі ігри без відриву. Азартні ігри в ізольованому середовищі з використанням кредитної картки можуть призвести до ігрової залежності.

 

Правила поведения в интернете для детей

Правило 1. Никогда не публикуйте в сети и не сообщайте свое настоящее имя, адрес, школу, класс, номер телефона. Если вы разместите слишком много информации о себе, она может попасть в руки таких незнакомцев, которые захотят вас обидеть.

Правило 2. Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с

которыми вы познакомились в Интернет; под маской виртуального друга может скрываться злой человек. О подобных предложениях немедленно расскажите родителям.

Правило 3. Не сообщайте никому свои пароли, не посылайте СМС в ответ на письма от неизвестных людей. Будьте осторожны с вложениями и ссылками  в сообщениях электронной почты.

Правило 4. Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернет,

которые вызвали у вас смущение или тревогу.

Правило 5. Для того, чтобы избежать встречи с неприятной информацией в Интернет, установите на свой браузер фильтр или попросите сделать это взрослых – тогда ты сможешь смело путешествовать по интересным тебе страницам.

Правило 6. Не скачивайте и не открывайте незнакомые файлы, не спросив разрешения родителей или учителей. Если же решили что-то скачать, проверьте файл с помощью антивирусной программы перед тем, как открыть его.

Правило 7. При общении в Интернете вы должны быть дружелюбными с другими пользователями. Ни в коем случае не надо писать и говорить оскорбительные слова, нельзя опубликовывать в сети чужие фотографии и сведения без разрешения хозяина.