Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

Прийом в школу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ХСШ № 73

___________Т.В. Михайленко

 

 

ПОГОДЖЕНО

педрадою закладу

протокол від  01.06.2018 № 8

Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 73

 

ПОРЯДОК

проведення жеребкування

для зарахування дітей до 1 класу

до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

на вільні місця

 

 

 1. Загальні положення

 

1.Цей порядок розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 №564/32016 і визначає процедуру проведення конкурсного відбору (далі - жеребкування) дітей для зарахування на вільні місця до Харківської  спеціалізованої школи  І - ІІІ ступенів №73  Харківської міської ради  Харківської  області  (далі – ХСШ №73).

2.Жеребкування – спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця.

3.Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться                          за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

4. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих                                   в установленому порядку.

5.Жеребкування проводиться, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв на зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах. 6.Зарахування учнів до 1-х класів відбувається за такими правилами:

 • до 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування ХСШ №73, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та / або сестрами дітей, які здобувають освіту у ХСШ №73, чи дітьми працівників цього закладу;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування, за результатами жеребкування.

7.Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.

8.Впродовж двох робочих днів після зарахування дітей, які мають бути зараховані до 1 червня (тобто не пізніше 3 червня), школа має оприлюднити на своєму інформаційному стенді і сайті:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування (у разі його проведення);

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ директора про утворення конкурсної комісії з трьох осіб для проведення жеребкування (у наказі визначається склад комісії, процедура проведення жеребкування).

 

 1. Конкурсна комісія

 

1.Для проведення жеребкування створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням педагогічною радою закладу освіти.

2.До складу конкурсної комісії входить учителі початкових класів. Головою приймальної комісії є заступник директора з навчально-виховної роботи, який здійснює керівництво початковими класами.

3. Конкурсна комісія збирає, перевіряє наявність документів та приймає рішення про допуск до участі у жеребкуванні на підставі заяви батьків та зазначених документів:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • оригінал або копія медичної довідки форма №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про резуольтати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
 • оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності)

4  На першому засіданні конкурсна комісія вирішує питання:

4.1.Розробляє процедуру  проведення жеребкування для зарахування дітей до ХСШ №73 на вільні місця.          

4.2.Визначає тип пристрою для проведення жеребкування.

4.3.Визначає  тип жеребків для проведення  жеребкування.

4.5.Призначає  у  разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи члена комісії для діставання  з пристрою жеребка.

5.Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

6.Секретар конкурсної комісії фіксує інформацію про результат кожного учасника жеребкування відразу у протоколі засідання конкурсної комісії та підписується усіма членами конкурсної комісії.

7.Відповідальність за дотримання порядку проведення жеребкування на вільні місця покладено на голову конкурсної комісії.

3. Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей

до ХСШ №73 на вільні місця

 

 1. Жеребкування проводиться на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.
 2. Жеребкування проводиться  в приміщенні ХСШ №73.
 3. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу.
 4. Жеребки  (картки, аркуші паперу тощо)  повинні бути  однаковими                   за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками.
 5. Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.
 6. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця.
 7. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць.
 8. Перед початком жеребкування голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії в алфавітному порядку зачитує список дітей, які беруть участь   у проведенні жеребкування та  є претендентами на вільні місця.
 9. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії наголошує, що загальна кількість жеребків дорівнюэ кількості дітей,                      які претендують на вільні місця (називає кількість дітей, які претендують на вільні місця).
 10. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії наголошує, що кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць (називає кількість вільних міст).
 11. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії обов’язково демонструє присутнім учасникам жеребкування жеребки, перераховує їх кількість до їх поміщення у пристрій;  учасники жеребкування мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.
 12.  Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування (один з батьків дитини або уповноважена батьками  особа)  дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованого в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст.
 13. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.
 14. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголосити результати жеребкування – називає прізвища  учасників  жеребкування, які  будуть зараховані до 1-х класів.
 15. Секретар конкурсної комісії фіксує в протоколі результати жеребкування, протокол повинні  підписати  усі члени конкурсної комісії.

 

 1. Зарахування до ХСШ №73

 

 1. Результати жеребкування є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.
 2. Зарахування дітей на вільні місця відбувається за результатами жеребкування до 15 червня включно.
 3. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
 • До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • Впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування на вільні місця.

 

 

 

Прикінцеві положення

1.Учасник жеребкування може звернутись зі скаргою до управління освіти  Немишлянського району протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

2. Рішення конкурсної комісії є остаточним і не може бути зміненим.

 

 

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Наказ

      01.06.2018                                                                                                                  №

 

Про зарахування дітей

до 1-х класів 2018/2019 н.р.

 

 

         На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних   та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  05.05.2018 №564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 №1/9-292 «Лист роз’яснення щодо  застосування окремих   положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних   та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 08.05.2018 №45 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти району на 2018/2019 навчальний рік»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати до 1-х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими)  братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ХСШ №73,  дітей працівників закладу освіти згідно зі списком:

 

 

ПІБ

1

Абдул Исра Вакілівна

2

Андрущенко Валерія Ігорівна

3

Антропов Назар Денисович

4

Арінохін Владислав Олександрович

5

Борона Софія В`ячеславівна

6

Булгаков Тимофій Артемович

7

Васильєва Євгенія Вікторівна

8

Вихватіна Поліна Денисівна

9

Волошина Ніколь Денисівна

10

Воробйов Денис Олексійович

11

Гавриш Поліна Дмитріївна

12

Гайворонський Даніїл Олегович

13

Гатауліна Мірра Володимирівна

14

Гоман Мілена Михайлівна

15

Гордієнко Марія Олексіївна

16

Гриценко Станіслав Романович

17

Гураєвський Олександр Юрійович

18

Дегтярьов Лев Денисович

19

Духопелов Андрій Олегович

20

Зливка Денис Євгенович

21

Зуєва Софія Віталіївна

22

Кабаков Максим Володимирович

23

Капленко Андрій Сергійович

24

Коваленко Ярослав Юрійович

25

Коваль Артур Максимович

26

Коврова Катерина Олександрівна

27

Козій Вероніка Олександрівна

28

Косенко Ярослав Євгенович

29

Кузін Роман Костянтинович

30

Літвінов Максим Дмитрович

31

Логанов Всеволод Станіславович

32

Макаров Максим Миколайович

33

Меркулов Дмитро Олегович

34

Мірошниченко Дар`я Сергіївна

35

Моргун Олексій Олександрович

36

Незальонов Максим Дмитрович

37

Новіков Захар Андрійович

38

Новіченко Артем Сергійович

39

Овсянікова Анастасія Віталіївна

40

Огурцов Артем Сергійович

41

Омелішина Катеріна Олександрівна

42

Офілі Кевін Ученна Фіделіс

43

Першина Дар`я Сергіївна

44

Першина Єлизавета Сергіївна

45

ПолуектоваАліса Дмитрівна

46

Прокопчук Аріна Олександрівна

47

Рзаєва Хирдаханим Рашад кизи

48

Руденко Анастасія Костянтинівна

49

Рязанцев Артем Олександрович

50

Селіщева Тетяна Олегівна

51

Сіннянська Кароліна Андріївна

52

Соларев Максим Іванович

53

Сторожик Мирослава Вячеславівна

54

Сухінін Артем Валерійович

55

Таджиєв Алішер Есенович

56

Тарасов Олесандр Олександрович

57

Тімкін Максим Валерійович

58

Трощій Катерина Максимівна

59

Федоренко Анастасія Дмитрівна

60

Хребтов Марко Русланович

61

Хужакулова Амір Ахрорович

62

Целих Мирослав Андрійович

63

Черкашина Вікторія Валеріївна

64

Шкуро Богдан Ігоревич

65

Шматко Кирило Вікторович

 

2. Затвердити список дітей, які мають право брати участь у жеребкуванні:

ПІБ

1

Аверіна Єва Віталіївна

2

Боровський Олексій Іванович

3

Булатнікова Софія Артемівна

4

Васильєв Захар Олегович

5

Висоцький Кирил Миколайович

6

Вісягіна Єва Дмитрівна

7

Гадяцький Євгеній Геннадійович

8

Гевель Вероніка Іванівна

9

Говта Марк Олександрович

10

Голубенко Матвій В`ячеславович

11

Горчинський Богдан Сергійович

12

Гринченко Софія Євгенівна

13

Грудилін Вадим Дмитрович

14

Гусєва Алеся Олексіївна

15

Дідюк Кирило В'ячиславович

16

Д'яченко Валентин Русланович

17

Єрьоміна Єлизавета Вікторівна

18

Желей Сніжана Віталіївна

19

Жукова Яна Сергіївна

20

Іванов Даниїл Іванович

21

Каліта Софія Олексіївна

22

Кашпур Ельміра Дмитрівна

23

Кім Давид Дмитрович

24

Клименко Ангеліна Сергіївна

25

Коваль Дар'я Антонівна

26

Коврата Володимир Костянтинович

27

Колісник Альона Володимирівна

28

Комар Ярослав Сергійович

29

Копилова Валерія Олександрівна

30

Котанов Кирил Сергійович

31

Коц Кира Артемівна

32

Лабунець Кирил Костянтинович

33

Лазня Лев Дмитрович

34

Лебединський Тимофій Станіславович

35

Литовченко Владислава Ігорівна

36

Ліннік Тимур Аймалович

37

Лукашенко Ольга Геннадіївна

38

Лях Ерік Іванович

39

Майсурадзе Кіра Дмитріївна

40

Максименко Аріна Вадимівна

41

Малихін Максим Олексійович

42

Менюк Дар`я Олександрівна

43

Мошура Софія Юріївна

44

Мурадов Салман Агамоглан огли

45

Мухоян Олександра Артемівна

46

Набойченко Дар'я Дмитрівна

47

Негода Іван Анатолійович

48

Непочатов Ілля Сергійович

49

Новицький Віктор Сергійович

50

Огурцова Варвара Сергіївна

51

Олійник Вероніка Андріївна

52

Олонцев Ярослав Сергійович

53

Омисова Євгенія Олексіївна

54

Остапенко Варвара Сергіївна

55

Отцович Віра Олександрівна

56

Паламарь Емілія В`ячеславівна

57

Перерва Семен Віталійович

58

Печенін Іван Олександрович

59

Пивоварова Орина Вадимівна

60

Підрепний Дмитро Олексійович

61

Пірнозарова Мар'ям Фуркатівна

62

Попова Діана Максимівна

63

Приходько Гліб Сергійович

64

Путятіна Марія Юріївна

65

Радченко Артем Сергійович

66

Руслякова Ксенія Вадимівна

67

Рябініна Діана Сергіївна

68

Самаріна Фатіма Мубарізівна

69

Сергієнко Євгеній Андрійович

70

Сергієнко Костянтин Андрійович

71

Сердюк Микита Денисович

72

Сильцов Михайло Костянтинович

73

Сівуха Євангеліна Андріївна

74

Скрипник Аліна Юріївна

75

Скубченко Ілларіон Сергійович

76

Славицька Вікторія В'ячеславівна

77

Стаднік Олександр Володимирович

78

Тарасов Микита Юрійович

79

Тимофєєв Ростислав Максимович

80

Ткачук Артем Олегович

81

Усенко Софія Сергіївна

82

Усик Гліб Миколайович

83

Федоренко Лев Андрійович

84

Федотов Гліб Іванович

85

Хмельницька Валентина Дмитрівна

86

Чернишева Валерія Сергіївна

87

Чернюх Родіон Олександрович

88

Чуніхін Іван Олександрович

89

Шамарін Кирил Антонович

90

Шкеул Катерина Олександрівна

91

Шкурченко Вадим Олександрович

92

Ястремський Михайло Олександрович

 

3. Провести жеребкування  на 55 вільних  місць в актовій  залі ХСШ №73:

3.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас

ПІБ

1

Аверіна Єва Віталіївна

2

Висоцький Кирил Миколайович

3

Гадяцький Євгеній Геннадійович

4

Гевель Вероніка Іванівна

5

Говта Марк Олександрович

6

Грудилін Вадим Дмитрович

7

Гусєва Алеся Олексіївна

8

Д'яченко Валентин Русланович

9

Єрьоміна Єлизавета Вікторівна

10

Коврата Володимир Костянтинович

11

Котанов Кирил Сергійович

12

Лабунець Кирил Костянтинович

13

Малихін Максим Олексійович

14

Мошура Софія Юріївна

15

Негода Іван Анатолійович

16

Огурцова Варвара Сергіївна

17

Олійник Вероніка Андріївна

18

Олонцев Ярослав Сергійович

19

Отцович Віра Олександрівна

20

Печенін Іван Олександрович

21

Пивоварова Орина Вадимівна

22

Підрепний Дмитро Олексійович

23

Пірнозарова Мар'ям Фуркатівна

24

Попова Діана Максимівна

25

Приходько Гліб Сергійович

26

Сергієнко Євгеній Андрійович

27

Сергієнко Костянтин Андрійович

28

Сівуха Євангеліна Андріївна

29

Скрипник Аліна Юріївна

30

Славицька Вікторія В'ячеславівна

31

Усенко Софія Сергіївна

32

Хмельницька Валентина Дмитрівна

33

Шамарін Кирил Антонович

 

3.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи.

ПІБ

1

Боровський Олексій Іванович

2

Булатнікова Софія Артемівна

3

Васильєв Захар Олегович

4

Вісягіна Єва Дмитрівна

5

Гадяцький Євгеній Геннадійович

6

Голубенко Матвій В`ячеславович

7

Горчинський Богдан Сергійович

8

Гринченко Софія Євгенівна

9

Дідюк Кирило В'ячиславович

10

Желей Сніжана Віталіївна

11

Жукова Яна Сергіївна

12

Іванов Даниїл Іванович

13

Каліта Софія Олексіївна

14

Кашпур Ельміра Дмитрівна

15

Кім Давид Дмитрович

16

Клименко Ангеліна Сергіївна

17

Коваль Дар'я Антонівна

18

Колісник Альона Володимирівна

19

Комар Ярослав Сергійович

20

Копилова Валерія Олександрівна

21

Коц Кира Артемівна

22

Лазня Лев Дмитрович

23

Лебединський Тимофій Станіславович

24

Литовченко Владислава Ігорівна

25

Ліннік Тимур Аймалович

26

Лукашенко Ольга Геннадіївна

27

Лях Ерік Іванович

28

Майсурадзе Кіра Дмитріївна

29

Максименко Аріна Вадимівна

30

Менюк Дар`я Олександрівна

31

Мурадов Салман Агамоглан огли

32

Мухоян Олександра Артемівна

33

Набойченко Дар'я Дмитрівна

34

Непочатов Ілля Сергійович

35

Новицький Віктор Сергійович

36

Омисова Євгенія Олексіївна

37

Остапенко Варвара Сергіївна

38

Паламарь Емілія В`ячеславівна

39

Перерва Семен Віталійович

40

Путятіна Марія Юріївна

41

Радченко Артем Сергійович

42

Руслякова Ксенія Вадимівна

43

Рябініна Діана Сергіївна

44

Самаріна Фатіма Мубарізівна

45

Сердюк Микита Денисович

46

Сильцов Михайло Костянтинович

47

Скубченко Ілларіон Сергійович

48

Стаднік Олександр Володимирович

49

Тарасов Микита Юрійович

50

Тимофєєв Ростислав Максимович

51

Ткачук Артем Олегович

52

Усик Гліб Миколайович

53

Федоренко Лев Андрійович

54

Федотов Гліб Іванович

55

Хмельницька Валентина Дмитрівна

56

Чернишева Валерія Сергіївна

57

Чернюх Родіон Олександрович

58

Чуніхін Іван Олександрович

59

Шкеул Катерина Олександрівна

60

Шкурченко Вадим Олександрович

61

Ястремський Михайло Олександрович

 

4.Провести жеребкування за допомогою пристрою та жеребків.

05.06.2018

5.Визначити, що загальна кількість жеребків дорівнює кількості дітей, які претендують на вільні місця та становить  92.

5.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас дорівнює – 33 жеребків

5.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи дорівнює – 61 жеребків.

6.Визначити, що кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, становить 55.

7.Заступнику директора з навчально - виховної  роботи  Шумаковій С.В. оприлюднити на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті ХСШ №73:

7.1. список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

7.2. оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

7.3.інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

7.4. наказ про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

До 05.06.2018

8. Виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор  ХСШ №73                                             Т.В. Михайленко

       

Шумакова 7100 190

 

СПИСОК

1.Зарахувати до 1-х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими)  братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ХСШ №73,  дітей працівників закладу освіти згідно зі списком:

 

 

ПІБ

1

Абдул Исра Вакілівна

2

Андрущенко Валерія Ігорівна

3

Антропов Назар Денисович

4

Арінохін Владислав Олександрович

5

Борона Софія В`ячеславівна

6

Булгаков Тимофій Артемович

7

Васильєва Євгенія Вікторівна

8

Вихватіна Поліна Денисівна

9

Волошина Ніколь Денисівна

10

Воробйов Денис Олексійович

11

Гавриш Поліна Дмитріївна

12

Гайворонський Даніїл Олегович

13

Гатауліна Мірра Володимирівна

14

Гоман Мілена Михайлівна

15

Гордієнко Марія Олексіївна

16

Гриценко Станіслав Романович

17

Гураєвський Олександр Юрійович

18

Дегтярьов Лев Денисович

19

Духопелов Андрій Олегович

20

Зливка Денис Євгенович

21

Зуєва Софія Віталіївна

22

Кабаков Максим Володимирович

23

Капленко Андрій Сергійович

24

Коваленко Ярослав Юрійович

25

Коваль Артур Максимович

26

Коврова Катерина Олександрівна

27

Козій Вероніка Олександрівна

28

Косенко Ярослав Євгенович

29

Кузін Роман Костянтинович

30

Літвінов Максим Дмитрович

31

Логанов Всеволод Станіславович

32

Макаров Максим Миколайович

33

Меркулов Дмитро Олегович

34

Мірошниченко Дар`я Сергіївна

35

Моргун Олексій Олександрович

36

Незальонов Максим Дмитрович

37

Новіков Захар Андрійович

38

Новіченко Артем Сергійович

39

Овсянікова Анастасія Віталіївна

40

Огурцов Артем Сергійович

41

Омелішина Катеріна Олександрівна

42

Офілі Кевін Ученна Фіделіс

43

Першина Дар`я Сергіївна

44

Першина Єлизавета Сергіївна

45

ПолуектоваАліса Дмитрівна

46

Прокопчук Аріна Олександрівна

47

Рзаєва Хирдаханим Рашад кизи

48

Руденко Анастасія Костянтинівна

49

Рязанцев Артем Олександрович

50

Селіщева Тетяна Олегівна

51

Сіннянська Кароліна Андріївна

52

Соларев Максим Іванович

53

Сторожик Мирослава Вячеславівна

54

Сухінін Артем Валерійович

55

Таджиєв Алішер Есенович

56

Тарасов Олесандр Олександрович

57

Тімкін Максим Валерійович

58

Трощій Катерина Максимівна

59

Федоренко Анастасія Дмитрівна

60

Хребтов Марко Русланович

61

Хужакулова Амір Ахрорович

62

Целих Мирослав Андрійович

63

Черкашина Вікторія Валеріївна

64

Шкуро Богдан Ігоревич

65

Шматко Кирило Вікторович

 

 

 

СПИСОК НА ЖЕРЕБКУВАННЯ

3. Провести жеребкування  на 55 вільних  місць в актовій  залі ХСШ №73:

3.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас

ПІБ

1

Аверіна Єва Віталіївна

2

Висоцький Кирил Миколайович

3

Гадяцький Євгеній Геннадійович

4

Гевель Вероніка Іванівна

5

Говта Марк Олександрович

6

Грудилін Вадим Дмитрович

7

Гусєва Алеся Олексіївна

8

Д'яченко Валентин Русланович

9

Єрьоміна Єлизавета Вікторівна

10

Коврата Володимир Костянтинович

11

Котанов Кирил Сергійович

12

Лабунець Кирил Костянтинович

13

Малихін Максим Олексійович

14

Мошура Софія Юріївна

15

Негода Іван Анатолійович

16

Огурцова Варвара Сергіївна

17

Олійник Вероніка Андріївна

18

Олонцев Ярослав Сергійович

19

Отцович Віра Олександрівна

20

Печенін Іван Олександрович

21

Пивоварова Орина Вадимівна

22

Підрепний Дмитро Олексійович

23

Пірнозарова Мар'ям Фуркатівна

24

Попова Діана Максимівна

25

Приходько Гліб Сергійович

26

Сергієнко Євгеній Андрійович

27

Сергієнко Костянтин Андрійович

28

Сівуха Євангеліна Андріївна

29

Скрипник Аліна Юріївна

30

Славицька Вікторія В'ячеславівна

31

Усенко Софія Сергіївна

32

Хмельницька Валентина Дмитрівна

33

Шамарін Кирил Антонович

 

СПИСОК НА ЖЕРЕБКУВАННЯ

3.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи.

ПІБ

1

Боровський Олексій Іванович

2

Булатнікова Софія Артемівна

3

Васильєв Захар Олегович

4

Вісягіна Єва Дмитрівна

5

Гадяцький Євгеній Геннадійович

6

Голубенко Матвій В`ячеславович

7

Горчинський Богдан Сергійович

8

Гринченко Софія Євгенівна

9

Дідюк Кирило В'ячиславович

10

Желей Сніжана Віталіївна

11

Жукова Яна Сергіївна

12

Іванов Даниїл Іванович

13

Каліта Софія Олексіївна

14

Кашпур Ельміра Дмитрівна

15

Кім Давид Дмитрович

16

Клименко Ангеліна Сергіївна

17

Коваль Дар'я Антонівна

18

Колісник Альона Володимирівна

19

Комар Ярослав Сергійович

20

Копилова Валерія Олександрівна

21

Коц Кира Артемівна

22

Лазня Лев Дмитрович

23

Лебединський Тимофій Станіславович

24

Литовченко Владислава Ігорівна

25

Ліннік Тимур Аймалович

26

Лукашенко Ольга Геннадіївна

27

Лях Ерік Іванович

28

Майсурадзе Кіра Дмитріївна

29

Максименко Аріна Вадимівна

30

Менюк Дар`я Олександрівна

31

Мурадов Салман Агамоглан огли

32

Мухоян Олександра Артемівна

33

Набойченко Дар'я Дмитрівна

34

Непочатов Ілля Сергійович

35

Новицький Віктор Сергійович

36

Омисова Євгенія Олексіївна

37

Остапенко Варвара Сергіївна

38

Паламарь Емілія В`ячеславівна

39

Перерва Семен Віталійович

40

Путятіна Марія Юріївна

41

Радченко Артем Сергійович

42

Руслякова Ксенія Вадимівна

43

Рябініна Діана Сергіївна

44

Самаріна Фатіма Мубарізівна

45

Сердюк Микита Денисович

46

Сильцов Михайло Костянтинович

47

Скубченко Ілларіон Сергійович

48

Стаднік Олександр Володимирович

49

Тарасов Микита Юрійович

50

Тимофєєв Ростислав Максимович

51

Ткачук Артем Олегович

52

Усик Гліб Миколайович

53

Федоренко Лев Андрійович

54

Федотов Гліб Іванович

55

Хмельницька Валентина Дмитрівна

56

Чернишева Валерія Сергіївна

57

Чернюх Родіон Олександрович

58

Чуніхін Іван Олександрович

59

Шкеул Катерина Олександрівна

60

Шкурченко Вадим Олександрович

61

Ястремський Михайло Олександрович

 

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Портфелик першокласника

Шановні батьки! До 31 травня ви повинні надати заяву, копію свідотства про народження, копію паспорта мами, тата і медичну карту за формою 086-1/0