Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

Light Day Відеоінструкція для вступу 2019

Прийом в школу

 

 

 

Увага! 01 та 04 березня ( понеділок) на сайті КЗ КВНЗ "ХАНО"edu-post-diploma.kharkov.ua будуть проводитися інтернет-збори батьків майбутніх першокласників. 

Про Порядок зарахування учнів

до 1 класу

Документи, які пред’являють батьки для зарахування дитини

до школи

1. Заява про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

2. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).

3. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о  «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

4. У разі наявності та за бажанням одного з батьків – документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти (до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене).

5. У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти).

6.Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

 

Орієнтовний календар процедури зарахування учнів

Piccy.info - Free Image Hosting

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ХСШ № 73

___________Т.В. Михайленко

 

 

ПОГОДЖЕНО

педрадою закладу

протокол від  01.06.2018 № 8

Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 73

 

ПОРЯДОК

проведення жеребкування

для зарахування дітей до 1 класу

до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

на вільні місця

 

 

 1. Загальні положення

 

1.Цей порядок розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 №564/32016 і визначає процедуру проведення конкурсного відбору (далі - жеребкування) дітей для зарахування на вільні місця до Харківської  спеціалізованої школи  І - ІІІ ступенів №73  Харківської міської ради  Харківської  області  (далі – ХСШ №73).

2.Жеребкування – спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця.

3.Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться                          за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

4. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих                                   в установленому порядку.

5.Жеребкування проводиться, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв на зарахування перевищує загальну кількість місць у перших класах. 6.Зарахування учнів до 1-х класів відбувається за такими правилами:

 • до 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування ХСШ №73, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та / або сестрами дітей, які здобувають освіту у ХСШ №73, чи дітьми працівників цього закладу;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування, за результатами жеребкування.

7.Жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.

8.Впродовж двох робочих днів після зарахування дітей, які мають бути зараховані до 1 червня (тобто не пізніше 3 червня), школа має оприлюднити на своєму інформаційному стенді і сайті:

- список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування (у разі його проведення);

- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

- наказ директора про утворення конкурсної комісії з трьох осіб для проведення жеребкування (у наказі визначається склад комісії, процедура проведення жеребкування).

 

 1. Конкурсна комісія

 

1.Для проведення жеребкування створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням педагогічною радою закладу освіти.

2.До складу конкурсної комісії входить учителі початкових класів. Головою приймальної комісії є заступник директора з навчально-виховної роботи, який здійснює керівництво початковими класами.

3. Конкурсна комісія збирає, перевіряє наявність документів та приймає рішення про допуск до участі у жеребкуванні на підставі заяви батьків та зазначених документів:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • оригінал або копія медичної довідки форма №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про резуольтати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
 • оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності)

4  На першому засіданні конкурсна комісія вирішує питання:

4.1.Розробляє процедуру  проведення жеребкування для зарахування дітей до ХСШ №73 на вільні місця.          

4.2.Визначає тип пристрою для проведення жеребкування.

4.3.Визначає  тип жеребків для проведення  жеребкування.

4.5.Призначає  у  разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи члена комісії для діставання  з пристрою жеребка.

5.Інформація про те, які з жеребків дають право бути зарахованим на вільне місце, має бути доведена до відома усіх присутніх учасників жеребкування з обов’язковим відображенням у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії.

6.Секретар конкурсної комісії фіксує інформацію про результат кожного учасника жеребкування відразу у протоколі засідання конкурсної комісії та підписується усіма членами конкурсної комісії.

7.Відповідальність за дотримання порядку проведення жеребкування на вільні місця покладено на голову конкурсної комісії.

3. Порядок проведення жеребкування для зарахування дітей

до ХСШ №73 на вільні місця

 

 1. Жеребкування проводиться на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.
 2. Жеребкування проводиться  в приміщенні ХСШ №73.
 3. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, що має бути виготовлений з прозорого матеріалу.
 4. Жеребки  (картки, аркуші паперу тощо)  повинні бути  однаковими                   за розміром, кольором, вагою, формою та іншими ознаками.
 5. Жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання їх з пристрою.
 6. Загальна кількість жеребків має дорівнювати кількості дітей, які претендують на вільні місця.
 7. Кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць.
 8. Перед початком жеребкування голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії в алфавітному порядку зачитує список дітей, які беруть участь   у проведенні жеребкування та  є претендентами на вільні місця.
 9. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії наголошує, що загальна кількість жеребків дорівнюэ кількості дітей,                      які претендують на вільні місця (називає кількість дітей, які претендують на вільні місця).
 10. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії наголошує, що кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, має відповідати кількості таких вільних місць (називає кількість вільних міст).
 11. Голова комісії або визначений конкурсною комісією член цієї комісії обов’язково демонструє присутнім учасникам жеребкування жеребки, перераховує їх кількість до їх поміщення у пристрій;  учасники жеребкування мають право оглянути як жеребки, так і пристрій.
 12.  Після перемішування жеребків у пристрої кожен учасник жеребкування (один з батьків дитини або уповноважена батьками  особа)  дістає жеребок з пристрою у порядку розміщення дітей у списку, сформованого в алфавітному порядку, розпаковує його, демонструє та оголошує усім присутнім учасникам жеребкування та членам комісії його зміст.
 13. У разі відсутності під час жеребкування одного з батьків дитини або уповноваженої ними особи жеребок замість них дістає з пристрою визначений конкурсною комісією член цієї комісії.
 14. Після діставання останнього жеребка головою або одним з членів конкурсної комісії оголосити результати жеребкування – називає прізвища  учасників  жеребкування, які  будуть зараховані до 1-х класів.
 15. Секретар конкурсної комісії фіксує в протоколі результати жеребкування, протокол повинні  підписати  усі члени конкурсної комісії.

 

 1. Зарахування до ХСШ №73

 

 1. Результати жеребкування є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця.
 2. Зарахування дітей на вільні місця відбувається за результатами жеребкування до 15 червня включно.
 3. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
 • До початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • Впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування на вільні місця.

 

 

 

Прикінцеві положення

1.Учасник жеребкування може звернутись зі скаргою до управління освіти  Немишлянського району протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.

2. Рішення конкурсної комісії є остаточним і не може бути зміненим.

 

 

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Наказ

      01.06.2018                                                                                                                  №

 

Про зарахування дітей

до 1-х класів 2018/2019 н.р.

 

 

         На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних   та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  05.05.2018 №564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 №1/9-292 «Лист роз’яснення щодо  застосування окремих   положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних   та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 08.05.2018 №45 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти району на 2018/2019 навчальний рік»

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Зарахувати до 1-х класів дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими)  братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ХСШ №73,  дітей працівників закладу освіти згідно зі списком:

 

 

ПІБ

1

Абдул 

2

Андрущенко В

3

Антропов 

4

Арінохін 

5

Борона 

6

Булгаков 

7

Васильєва 

8

Вихватіна 

9

Волошина 

10

Воробйов 

11

Гавриш 

12

Гайворонський 

13

Гатауліна 

14

Гоман

15

Гордієнко 

16

Гриценко 

17

Гураєвський 

18

Дегтярьов 

19

Духопелов 

20

Зливка 

21

Зуєва 

22

Кабаков 

23

Капленко 

24

Коваленко 

25

Коваль 

26

Коврова 

27

Козій 

28

Косенко

29

Кузін 

30

Літвінов 

31

Логанов 

32

Макаров 

33

Меркулов

34

Мірошниченко 

35

Моргун 

36

Незальонов

37

Новіков 

38

Новіченко 

39

Овсянікова

40

Огурцов 

41

Омелішина 

42

Офілі

43

Першина 

44

Першина 

45

Полуектова

46

Прокопчук 

47

Рзаєва 

48

Руденко 

49

Рязанцев

50

Селіщева 

51

Сіннянська 

52

Соларев 

53

Сторожик 

54

Сухінін 

55

Таджиєв 

56

Тарасов 

57

Тімкін 

58

Трощій

59

Федоренко 

60

Хребтов 

61

Хужакулова 

62

Целих 

63

Черкашина

64

Шкуро 

65

Шматко 

 

2. Затвердити список дітей, які мають право брати участь у жеребкуванні:

ПІБ

1

Аверіна 

2

Боровський

3

Булатнікова 

4

Васильєв 

5

Висоцький 

6

Вісягіна 

7

Гадяцький

8

Гевель 

9

Говта 

10

Голубенко 

11

Горчинський 

12

Гринченко 

13

Грудилін 

14

Гусєва 

15

Дідюк 

16

Д'яченко 

17

Єрьоміна

18

Желей 

19

Жукова 

20

Іванов 

21

Каліта 

22

Кашпур 

23

Кім 

24

Клименко А

25

Коваль 

26

Коврата 

27

Колісник 

28

Комар 

29

Копилова 

30

Котанов 

31

Коц 

32

Лабунець

33

Лазня 

34

Лебединський 

35

Литовченко 

36

Ліннік 

37

Лукашенко

38

Лях 

39

Майсурадзе 

40

Максименко

41

Малихін 

42

Менюк 

43

Мошура

44

Мурадов 

45

Мухоян 

46

Набойченко 

47

Негода 

48

Непочатов 

49

Новицький 

50

Огурцова

51

Олійник

52

Олонцев 

53

Омисова 

54

Остапенко

55

Отцович

56

Паламарь 

57

Перерва 

58

Печенін

59

Пивоварова 

60

Підрепний 

61

Пірнозарова 

62

Попова

63

Приходько

64

Путятіна 

65

Радченко 

66

Руслякова 

67

Рябініна 

68

Самаріна 

69

Сергієнко 

70

Сергієнко 

71

Сердюк 

72

Сильцов

73

Сівуха 

74

Скрипник 

75

Скубченко 

76

Славицька 

77

Стаднік 

78

Тарасов 

79

Тимофєєв

80

Ткачук 

81

Усенко 

82

Усик 

83

Федоренко 

84

Федотов 

85

Хмельницька 

86

Чернишева 

87

Чернюх 

88

Чуніхін 

89

Шамарін К

90

Шкеул 

91

Шкурченко 

92

Ястремський

 

3. Провести жеребкування  на 55 вільних  місць в актовій  залі ХСШ №73:

3.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас

ПІБ

1

Аверіна 

2

Висоцький 

3

Гадяцький 

4

Гевель

5

Говта 

6

Грудилін

7

Гусєва 

8

Д'яченко 

9

Єрьоміна 

10

Коврата 

11

Котанов 

12

Лабунець 

13

Малихін

14

Мошура 

15

Негода 

16

Огурцова 

17

Олійник

18

Олонцев 

19

Отцович 

20

Печенін 

21

Пивоварова 

22

Підрепний 

23

Пірнозарова 

24

Попова 

25

Приходько 

26

Сергієнко

27

Сергієнко 

28

Сівуха

29

Скрипник 

30

Славицька 

31

Усенко 

32

Хмельницька 

33

Шамарін 

 

3.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи.

ПІБ

1

Боровський 

2

Булатнікова 

3

Васильєв 

4

Вісягіна

5

Гадяцький

6

Голубенко

7

Горчинський 

8

Гринченко 

9

Дідюк 

10

Желей 

11

Жукова 

12

Іванов 

13

Каліта 

14

Кашпур

15

Кім

16

Клименко 

17

Коваль

18

Колісник 

19

Комар

20

Копилова 

21

Коц 

22

Лазня 

23

Лебединський 

24

Литовченко 

25

Ліннік 

26

Лукашенко 

27

Лях 

28

Майсурадзе

29

Максименко 

30

Менюк 

31

Мурадов 

32

Мухоян 

33

Набойченко 

34

Непочатов 

35

Новицький 

36

Омисова

37

Остапенко

38

Паламарь 

39

Перерва 

40

Путятіна 

41

Радченко 

42

Руслякова 

43

Рябініна 

44

Самаріна 

45

Сердюк 

46

Сильцов 

47

Скубченко

48

Стаднік 

49

Тарасов 

50

Тимофєєв 

51

Ткачук 

52

Усик 

53

Федоренко 

54

Федотов 

55

Хмельницька 

56

Чернишева 

57

Чернюх 

58

Чуніхін 

59

Шкеул

60

Шкурченко 

61

Ястремський 

 

4.Провести жеребкування за допомогою пристрою та жеребків.

05.06.2018

5.Визначити, що загальна кількість жеребків дорівнює кількості дітей, які претендують на вільні місця та становить  92.

5.1.  5 червня 2018 року о 16.00  у 1-А клас дорівнює – 33 жеребків

5.2.  5 червня 2018 року о 18.00 у 1-Б, 1-В, 1-Г  класи дорівнює – 61 жеребків.

6.Визначити, що кількість жеребків, які дають право бути зарахованим на вільне місце, становить 55.

7.Заступнику директора з навчально - виховної  роботи  Шумаковій С.В. оприлюднити на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті ХСШ №73:

7.1. список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ;

7.2. оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

7.3.інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

7.4. наказ про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

До 05.06.2018

8. Виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор  ХСШ №73                                             Т.В. Михайленко

       

Шумакова 7100 190

 

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

Портфелик першокласника

Шановні батьки! До 31 травня ви повинні надати заяву, копію свідотства про народження, копію паспорта мами, тата і медичну карту за формою 086-1/0