Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 

Light Day Відеоінструкція для вступу 2019

Випуск та переведення учнів до наступних класів

 ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ

 

23.06.2018                                                                                              № 29-У

Про випуск учнів 11-А класу

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №73 Харківської

міської ради Харківської області

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, п. 2.30 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації, за рішенням педагогічної ради (протокол від 23.06.2018 № 11)

 

НАКАЗУЮ:

  1. Вважати випущеними з 11-А класу  – 27 учнів  навчального закладу.

11-А клас

1

Андрієвську 

2

Арутюнян 

3

Баточку 

4

Білецьку 

5

Борисенка 

6

Вискребенцева 

7

Гребенюка 

8

Дорофєєву 

9

Єну 

10

Клименко 

11

Ключка

12

Куценко  

13

Літвінову 

14

Мельник 

15

Осмачко

16

Пуляєву

17

Склярову 

18

Смоляника 

19

Стебліну 

20

Тімченко 

21

Травкіну 

22

Ткача 

23

Труфанову

24

Фан 

25

Чоботар 

26

Черняєву 

27

Юр’єву 

 

 

 

 

 

 

2. Класному керівнику – Ушаковій Світлані Вікторівні зробити       відповідний запис «Протокол педагогічної ради від 23.06.2018 №11» на сторінках класного журналу в розділі  «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради».

                                                                                                                   23.06.2018

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кондратьєвій Антоніні Вікторівні оприлюднити рішення педагогічної ради на офіціальному веб-сайті школи.  

                                                                                               до 01.07.2018

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ХСШ №73                                                             Т.В.Михайленко

 З наказом ознайомлені:

Ушакова С.В. –                                                           Кондратьєва А.В.-

Коморіна  7100 190                  

 

 

 

  Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

   Протокол № 11/7

спільного засідання ради закладу та педагогічної ради від 25.05.2018

Присутні:

директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області  Михайленко Т.В.,

голова ради закладу Краснокутська Л.С.,

секретар ради закладу  та педагогічної ради Гололобова Н.М.,

члени ради закладу, запрошені ____ осіб (лист реєстрації додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про переведення до наступних класів учнів 1-4, 7 - 8 та 10 -А класів

(доповідачі Заєць Т.І., Шумакова С.В.)

3. Про представлення до нагородження учнів 2-4, 7-8 та 10-А класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»

(доповідачі Заєць Т.І., Шумакова С.В.)

 

2. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., Шумакову С.В., заступників директора з навчально-виховної роботи, з інформацію про переведення до наступних класів учнів 1-4, 7 - 8 та 10 класів керуючись ст.53 Конституції України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 та зареєстрованого Міністерством  юстиції  України 06.05.2008 №383/15074, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, та на підставі результатів навчальної діяльності учнів – інформація додається до протоколу. повна версія