Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

 


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Випуск та переведення учнів до наступних класів

 

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.06.2019                                                                                              № 31-У

Про випуск учнів 11-А класу

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №73 Харківської

міської ради Харківської області

 

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за  № 924/27369, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, учнів», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 09.04.2019    № 83    «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,  9-х, 11(12)-х класів закладів  загальної середньої освіти усіх типів і форм власності м. Харкова»,    п. 2.30 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації, за рішенням педагогічної ради (протокол від 27.06.2019 № 10)

 

НАКАЗУЮ:

  1. Вважати випущеними з 11-А класу  – 29 учнів  навчального закладу.

1

Андрєєва

2

Бельмаса

3

Близнюк

4

Бондаренко

5

Ваганяна

6

Гарькавого

7

Головка

8

Давидову

9

Дмитренко

10

Забєліну

11

Зибнєву

12

Іванченка

13

Істоміну

14

Кононенко

15

Кизименка

16

Краснопольську

17

Маврову

18

Малахова

19

Нурієва

20

Орлова

21

Полотонянко

22

Полуектову

23

Рядинську

24

Степаненко

25

Страхову

26

Фролову

27

Фролову

28

Шила

29

Якушеву

 

 

2. Класному керівнику – Кібальник Оксані Павлівні зробити       відповідний запис «Протокол педагогічної ради від 27.06.2019 №10» на сторінках класного журналу в розділі  «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради».

                                                                                                                   27.06.2019

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кондратьєвій Антоніні Вікторівні оприлюднити рішення педагогічної ради на офіціальному веб-сайті школи.  

                                                                                               до 01.07.2019

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ХСШ №73                                                             Т.В.Михайленко

 

  Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

   Протокол № 10

педагогічної ради від 27.06.2019

Присутні:

директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області  Михайленко Т.В.,

секретар педагогічної ради Кондатьєва  А.В.,

Присутні ____ осіб (лист реєстрації додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про випуск учнів 11-х класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області

(доповідач Заєць Т.І.)

 

 

2. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, з   інформацію про випуск учнів 11-х класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області, на виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за  № 924/27369, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, учнів», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 09.04.2019    № 83    «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,  9-х, 11(12)-х класів закладів  загальної середньої освіти усіх типів і форм власності м. Харкова»,    п. 2.30 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації.

 

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ

24.05.2019                                                                                                     № 13-У 

 

 

Про переведення учнів 1-4,7-8,10-х класів

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №73 Харківської

міської ради Харківської області

до наступного класу

 

 

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за              № 924/27369, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                     від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, учнів»,  наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 09.04.2019 № 83    «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,  9-х, 11(12)-х класів закладів  загальної середньої освіти усіх типів і форм власності м. Харкова», п. 2.10 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області, на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів, згідно з рішенням педагогічної ради (протокол від 24.05.2019 №6)

 

НАКАЗУЮ:

  1.  Перевести до наступних класів таких учнів 1-4,7-8,10-х класів:

учнів 1-А класу до 2-А класу:

 

 

 учнів 1-Б класу до 2-Б класу

 

учнів 1-В класу до 2-В класу

учнів 1-Г класу до 2-Г класу

учнів 2-А класу до 3-А класу:

 учнів 2-Б класу  до 3-Б класу:

учнів  2-В класу до 3-В класу:

учнів 2-Г класу до учнів 3-Г класу:

учнів 3-А класу  до 4-А класу:

учнів 3-Б класу  до 4-Б класу:

учнів 3-В класу  до 4-В класу:

учнів 4-А класу  до 5-А класу:

учнів 4-Б класу  до 5-Б класу:

учнів 4-В класу  до 5-В класу:

учнів 7-А класу до 8-А класу:

 

учнів 7-Б класу до 8-Б класу:

учнів 7-В класу до 8-В класу:

учнів 8-А класу до 9-А класу:

учнів 8-Б класу до 9-Б класу:

учнів 8-В класу до 9-В класу:

учнів 10-А класу до 11-А класу:

 

 

  1. Класним керівникам – Рябченко Наталії Олександрівні, Осмачко Ірина Євгенівні, Олейніковій Віті Василівні, Веретельниковій Ірині Федрівні, Бирці Ользі Борисівні,  Рощиній Ірині Леонідівні,  Должиковій Олені Миколаївні, Петренко Олені Валеріївні,  Мазур Марині Володимирівні, Ліннік Тетяні Анатоліївні, Фоменко Вікторії Анатоліївні, Вороновій Світлані Миколаївні, Краснокутській Людмилі Степанівні, Перепьолкіній Тетяні Василівні, Федорець Олександрі Сергіївні, Таболіній Людмилі Вікторівні, Анпілоговій Тетяні Миколаївні, Богословській Ірині Андріївні, Ковальовій Інессі Євгеніївні, Нікітіній Людмилі Олександрівні, Воропаєвій Оксані Станіслівівні:

2.1. Зробити  відповідні  записи    «Протокол    педагогічної       ради   

 від  24.05.2018 №__» на сторінках  класного журналу в розділі «Зведений облік  

 навчальних досягнень учнів» у  графі «Рішення педагогічної ради»

                                                                                                              24.05.2019

 

  1.  Видати учням табелі успішності з результатами навчальних

досягнень.

                                                                                                               24.05.2019

      3.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Кондратьєвій

Антоніні Вікторівні оприлюднити рішення педагогічної ради на офіціальному веб-сайті школи. 

                                                                                             до 01.06.2019

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор ХСШ №73                                               Т.В. Михайленко

 

 

 

  Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

   Витяг з протоколу № 6

педагогічної ради від 24.05.2019

Присутні:

директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області  Михайленко Т.В.,

 педагогічної ради Кондратьєва А.В.,

присутні  ____ осіб (лист реєстрації додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про переведення до наступних класів учнів 1-4, 7 - 8 та 10 -А класів

(доповідачі Заєць Т.І., Шумакова С.В.)

3. Про представлення до нагородження учнів 2-4, 7-8 та 10-А класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»

(доповідачі Заєць Т.І., Шумакова С.В.)

 

2. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., Шумакову С.В., заступників директора з навчально-виховної роботи, з інформацію про переведення до наступних класів учнів 1-4, 7 - 8 та 10 класів керуючись ст.53 Конституції України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 та зареєстрованого Міністерством  юстиції  України 06.05.2008 №383/15074, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, та на підставі результатів навчальної діяльності учнів – інформація додається до протоколу.

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ

07.06.2019                                                                                                     № 15 -У 

 

Про переведення учнів  5, 6-х класів

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 73 Харківської

міської ради Харківської області 

у наступні класи

 

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України   від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, учнів», п.2.10 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів згідно з рішенням педагогічної ради (протокол від 07.06.2019  №8)

 

НАКАЗУЮ:

  1. Перевести до наступного класу таких учнів 5, 6-х класів:

 

 

 

 

 

учнів 5-А класу до 6-А класу:

    

учнів 5-Б класу  до 6-Б класу:

учнів 5-В класу  до 6-В класу

 учнів 6-А класу до 7- А класу

 

учнів 6-Б класу до 7- Б класу

 

учнів 6-В класу до 7-В класу:

 

 

 

 

 

2. Класним керівникам – Фурмановій Олені Миколаївні, Дєгтярьовій Єлизаветі Андріївні, Шалімовій Ользі Володимирівні, Колодяжній Аллі Володимирівні,  Ушаковій Світлані Вікторівні, Поповій Юлії Олександрівні:

2.1. Зробити  відповідні записи «Протокол педагогічної ради                     від 07.06.2019 №8» на сторінках  класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради»

11.06.2019

  2.2. Видати учням табелі успішності з результатами навчальних

      досягнень.

 

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор ХСШ №73                                                     Т.В. Михайленко

    

 

 

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

  Витяг з протокол № 8

педагогічної ради від 07.06.2019

Присутні:

В.о директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області  Заєць Т.І.,

секретар педагогічної ради Кондратьєва А.В.,

Присутні ____ осіб (лист реєстрації додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

5. Про переведення до наступних класів учнів 5-6-х класів(доповідач  Заєць Т.І.)

6. Про представлення до нагородження учнів 5-6-х класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» (доповідач  Заєць Т.І.)

 

6. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, з   інформацію про переведення до наступних класів учнів 5-6 класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області, керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, п.2.10 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів.

ПОСТАНОВИЛИ:

учнів 5-А класу до 6-А класу:

 

учнів 5-Б класу  до 6-Б класу:

учнів 5-В класу  до 6-В класу

 учнів 6-А класу до 7- А класу

 

учнів 6-Б класу до 7- Б класу

 

 

учнів 6-В класу до 7-В класу:

 

 

 

 

 

2. Класним керівникам – Фурмановій Олені Миколаївні, Дєгтярьовій Єлизаветі Андріївні, Шалімовій Ользі Володимирівні, Колодяжній Аллі Володимирівні,  Ушаковій Світлані Вікторівні, Поповій Юлії Олександрівні:

2.1. Зробити  відповідні записи «Протокол педагогічної ради                     від 07.06.2019 №8» на сторінках  класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради»

11.06.2019

  2.2. Видати учням табелі успішності з результатами навчальних

      досягнень.

 

7. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, з інформацію про представлення до нагородження учнів 5-6 класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» на підставі річного оцінювання та згідно з Положенням про Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2012 року № 271/20584.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Нагородити учнів  похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»:

11.06.2019

2. Класним керівникам  Ушаковій С.В., Поповій Ю.О. та Дегтярьовій Є.А. зробити відповідні записи в класному журналі та особових справах нагороджених учнів.

                                                                                                            До 12.06.2019

 

 

Голова педагогічної ради                                  Т.В. Михайленко

Секретар                                                              А.В. Кондратьєва

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ

14.06.2019                                                                                                    №____-У

 

Про переведення учнів 9-х класів

Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №73 Харківської

міської ради Харківської області

до 10 класу

 

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, другого розділу п.5 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за      № 924/27369, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України   від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, учнів», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 09.04.2019 № 83    «Про порядок організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,  9-х, 11(12)-х класів закладів  загальної середньої освіти усіх типів і форм власності м. Харкова», відповідно п 2.10 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області, протоколу педагогічної ради Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ   ступенів   № 73   Харківської   міської ради  Харківської області від 14.06.2018  № 9.

 

НАКАЗУЮ:

  1. Вручити свідоцтва про базову загальну середню  освіту учням 9-х класів та перевести до 10 класу таких учнів:

 

  1. Вручити ученицям  9-Б класу Бурій Анастасії Віталіївні та Сорокіній Софії Євгенівні  свідоцтво з відзнакою.
  2. Відрахувати за рішенням педагогічної ради від 14.06.2018, протокол

№9,  учнів  9-Г класу Нурієва Ельнура Ільхам огли та Шагарова Максима Олександровича, які отримали навчальні результати І рівня (3 бали)  за рік та за державну підсумкову атестацію з  англійської мови, що ними вивчалася поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу освіти.

4.  Класним керівникам 9-х класів – Пахальчук Марині Володимирівні, Білоконь Тетяні Іванівні, Горбуновій Ірині Миколаївні, Жальських Ніні Дмитрівні:

4.1. Зробити відповідні записи на сторінках класних журналів у розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради від 14.06.2019 № 9»   

                                                                                                                     14.06.2019

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор

Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 73                                                            Т.В. Михайленко

 

  Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73

Харківської міської ради Харківської області

   Протокол № 9

педагогічної ради від 14.06.2019

Присутні:

Директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області  Михайленко Т.В.,

секретар педагогічної ради Кондратьєва А.В.,

Присутні ____ осіб (лист реєстрації додається)

2. Про вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9-х класів (доповідач  Заєць Т.І.).  

3. Про нагородження свідоцтвом з відзнакою учнів 9-х класів    (доповідач  Заєць Т.І.).

7. Про відрахування Нурієва Е. та Шагарова М. (доповідач  Заєць Т.І.)

 

 

2. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, з   інформацію про вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9-х класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області, на виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, другого розділу п.5 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей

дошкільного, шкільного віку, учнів», наказу Департаменту освіти Харківської

міської ради від 09.04.2019 № 83 «Про порядок організованого закінчення

2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів

і форм власності м. Харкова», відповідно п 2.10 Статуту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області, протоколу педагогічної ради Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області від 14.06.2018 № 9.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту учням 9-х класів

та перевести до 10 класу таких учнів:

ПОСТАНОВИЛИ

1. Класним керівникам 9-х класів – Пахальчук Марині Вікторівні, Білоконь Тетяні Іванівні, Горбуновій Ірині Миколаївні, Жальських Ніні Дмитрівні:

2.1. Зробити відповідні записи на сторінках класних журналів у розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради від 14.06.2019 № 9»   

                                                                                                                     14.06.2019

3. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, з інформацію про нагородження свідоцтвом з відзнакою учнів 9-х класів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73 Харківської міської ради Харківської області

ПОСТАНОВИЛИ

1. На підставі річного оцінювання та за результатами ДПА вручити свідоцтво з відзнакою ученицям 9-Б класу Бурій Анастасії Віталіївні та Сорокіній Софії Євгенівні

14.06.2019

7. СЛУХАЛИ: Заєць Т.І., заступника директора з навчально-виховної роботи про відрахування Нурієва Е. та Шагарова М. Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої світи,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16 квітня 2018 року, учені 9-Г класу Нурієв Ельнур Ільхам огли та Шагаров Максим

Олександровича має бути відрахований із навчального закладу. Нурієв Ельнур та Шагаров Максим отримали навчальні результати І рівня (3 бали) за рік та за державну підсумкову атестацію з англійської мови, що ним вивчалася поглиблено відповідно до робочого навчального плану закладу освіти.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Відрахувати

учнів 9-Г класу Нурієва Ельнура Ільхам огли та Шагарова Максима

Олександровича

14.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХАРЬКОВСКАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 73

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ